Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mums ir apnicis skaitīt santīmus no algas līdz algai

Piektdiena 25/05/2012

Majoru vidusskolas pedagogu
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Jau daudzus gadus mēs, skolotāji, nevis strādājam, lai izglītotu jaunatni pēc iespējas labāk, bet pierādām Jums, ka mūsu darbs ir jāapmaksā ar cilvēku cienīgu un konkurētspējīgu algu.
Mūsdienu skola ir vieta, kur bērnu sagatavot dzīvei. Skolotājiem jāprot darboties ar modernāko aprīkojumu un iekļaut mācību procesā aktuālāko informāciju, un te nu parādās pretrunas – mācību iestāde iztiek ar novecojušiem datoriem, nepietiekamu grāmatu klāstu skolas bibliotēkā, dažām interaktīvajām tāfelēm, ko visi skolotāji nevar izmantot to trūkuma dēļ.
Katrs jaunais ministrs 100 dienas iestrādājas un par savu priekšgājēju veikumu atbildību neuzņemas. Savukārt ierēdņi mums izvirza stingras prasības gan izglītības, gan kvalifikācijas celšanas jomā. Tagad kursi ir par maksu un uz paša pedagogu rēķina. Lieki teikt, ka ceļa izdevumi arī netiek apmaksāti. Tas pats attiecas uz grāmatām un citiem mācību līdzekļiem, ko bieži skolotājs spiests iegādāties par savu naudu.
Skolēnu skaits uz vienu pedagogu tiek palielināts, neskatoties uz to, ka valstī ir demogrāfiskā krīze. Nevajadzētu aizmirst, ka skolotāja darbs ikdienu prasa milzīgu garīgu piepūli un katru gadu skolā strādāt kļūst arvien grūtāk.
Diskusijas par 40 stundu darba nedēļu ir absurdas, jo skolā ir ļoti daudz neapmaksātu pienākumu – dežūras, klases vakari, ekskursijas, vecāku sapulces, individuālās pārrunas u.c. Šķiet tikai no ministrijas augstumiem izskatās, ka skolotāji nīkst bezdarbībā.
Pašlaik skolotāja likme ir 255 lati pirms nodokļu atvilkšanas. Lai tiktu galā ar neatliekamajiem maksājumiem un varētu izdzīvot, pedagogi uzņemas lielu slodzi, strādā pie vairākiem darba devējiem, meklē darbu vasaras brīvlaikos. Tas ir izdzīvošanas jautājums, jo mums ir apnicis skaitīt santīmus no algas līdz algai, tāpēc vēlamies, lai beidzot piešķirtu adekvātu samaksu par mūsu darbu un uzlabotu darba apstākļus!
Aicinām valdību solidarizēties ar tautu un ievērot pieticību – nepaaugstinot algas sev, nepērkot dārgas mašīnas, nebraucot apšaubāmos komandējumos!
Mūsu mērķis ir viens – zinoša un gudra jaunatne, kas cels Latvijas labklājību.