Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vai valsts motivē mūs karjeras izaugsmei?

Piektdiena 25/05/2012

Baltinavas vidusskolas kolektīva
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Latvijas valsts turpmākajā izaugsmē ļoti nozīmīga ir izglītota sabiedrība. Kā viens no būtiskiem faktoriem tās izveidē ir erudīts, konkurētspējīgs, radošs pedagogs. Valsts izvirza stingras prasības pedagogam, veic to īstenošanas kontroli, bet vai motivē karjeras izaugsmei? Par vienu likmi pedagogs saņem 245,00 LVL pirms nodokļu nomaksas, pēc 10 gadiem darba alga palielinās tikai par 10,00 LVL. Papildus izglītība (maģistra grāds) arī netiek novērtēta. Arodbiedrības mājas lapā veiktajā aptaujā konstatēts, ka 92% pedagogu ( respondentu) nejūt valsts atbalstu.
Vidējā darba samaksa valstī ir 464,00 LVL (bruto), izglītībā strādājošiem 399,00 LVL.
Taču laukos īpaši samazinās iedzīvotāju skaits (demogrāfiskā situācija, emigrācija), tādēļ, pastāvot modelim „Nauda seko skolēnam”, pedagogs reāli saņem daudz niecīgāku atalgojumu.
Minimālā alga valstī ir 200,00 LVL, iztikas minimums uz vienu iedzīvotāju ir 176,00LVL. Vai pedagoga kvalifikācija, atbildība ir novērtējama gandrīz vienā līmenī ar minimālo algu valstī?
RPIVA pētnieces veiktā aptauja parāda, ka 51% Latvijas skolotāju ( respondentu) nav apmierināti ar savas dzīves kvalitāti. Katru gadu paaugstinās izmaksas par gāzi, elektrību, degvielu, pārtiku (inflācija 2012.gada 1. ceturksnī – 21, 4%), bet izglītībā strādājošo algas paliek nemainīgas. Kā lai pedagogs nodrošina ģimeni, savu bērnu izaugsmi, kā lai radoši pilnveidojas?
2010.gadā vairāk nekā 70% vecāko klašu skolotāju Latvijā bija vecāki par 40 gadiem. Zemais atalgojums neveicina jauno pedagogu ienākšanu nozarē.

Mēs atbalstām LIZDA izvirzītās prasības IZM:
• Ar 2012.gada 1.septembri par 10 % palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes, atbilstoši par 10 % palielinot valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām apjomu;
• Ar 2013.gada 1.janvāri palielināt finansējumu  pedagogu, t.sk. akadēmiskā personāla, kā arī zinātnisko institūciju  darbinieku darba samaksai vēl par 10 %;
• Turpināt sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju, lai nodrošinātu augstāk minēto prasību izpildi un izstrādātu turpmāku pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kā arī nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto zinātnes finansējuma pieauguma kārtību.

Izvirzām vēl priekšlikumu:
• Noteikt piemaksu pedagoga darba algai par darbu no attīstības centriem attālinātās teritorijās, Latvijas austrumu pierobežas (pie ES ārējās robežas ar Krieviju, Baltkrieviju) pašvaldībās. Tas ir valstiski svarīgi- saglabāt skolas pierobežā, kas ir arī latviskās kultūras un identitātes stiprināšanas centri, motivēt jaunos pedagogus strādāt pierobežas skolās.