Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ne tikai mūsu dzīves līmenis krītas…

Piektdiena 25/05/2012

Aknīstes novada PII „Bitīte” kolektīva
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Mēs, Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības Aknīstes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” pirmorganizācijas biedri, vēlētos paust atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izteiktajām prasībām.
Mūsuprāt, šādas prasības ir pamatotas un nepieciešamas, jo, pirmkārt, pedagogu amats ir viens no zemāk atalgotajiem valstī, pārsniedzot minimālo darba samaksu valstī tikai par 45 latiem, bet iztikas minimumu – par 65 latiem. Šāda minimāla starpība neveicina jaunu pedagogu ienākšanu nozarē. Tas savukārt veicina esošo kolektīvu novecošanos. Arī lielais darba stāžs esošajiem darbiniekiem netiek pienācīgi novērtēts, jo maksimālā piemaksa pie algas ir 10 lati par 10 un vairāk nostrādātiem gadiem.
Otrkārt, kopš 2009. gada deflācijas valstī cenas ir pieaugušas par 2.4%, bet pedagogu algas likme nav mainījusies. Tas nozīmē, ka, pieaugot cenām, dzīves dārdzība arī palielinās, bet pedagogu algas paliek nemainīgas. Tas pedagogus nostāda vēl sliktākā stāvoklī.
Treškārt, kopš 2002. gada minimālā mēneša darba bruto alga ir pieaugusi no 60 uz 200 latiem, bet minimālā mēneša darba algas bruto likme pedagogiem pieaugusi no 120 uz 245 latiem. Tātad, ja 2002. gadā pedagogu alga bija par 50% lielāka, nekā minimālā samaksa valstī, tad 2012. gadā starpība ir tikai 22%. Tas nozīmē, ka pedagogu kā profesijas prestižs krītas, mēs jūtamies nenovērtēti. Ne tikai mūsu dzīves līmenis krītas, bet arī motivācija, vēlme, attieksme pret veicamajiem pienākumiem un motivācija atbalstīt jebkādas reformas.
Ceram uz sapratni, atbalstu un veiksmīgu turpmāko sadarbību.