Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Nepārtraukti jāpierāda, ka skolotās ir to pelnījis…

Piektdiena 25/05/2012

Dundagas vidusskolas skolotāju
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Valsts tālāku izaugsmi var nodrošināt augsti kvalificēti, izglītoti un finansiāli nodrošināti cilvēki, t.sk. arī pedagogi. Pedagogiem Latvijā tiek izvirzītas stingras prasības un to ievērošana tiek regulāri pārbaudīta, taču nekas netiek darīts, lai pedagogi varētu pilnvērtīgi strādāt un viņu darbs tiktu pienācīgi novērtēts un atalgots.
Lai gan IZM ir paredzējusi apmaksāt gatavošanos mācību stundām, konsultācijas, mājas darbu labošanu, tam paredzētās stundas un līdz ar to arī samaksa par šiem papildus darbiem neatbilst reāli padarītam darbam un patērētajam laikam. Skolotājs spiests strādāt mājās, savā brīvajā laikā. Nepārtraukti palielinās birokrātiskās prasības, kas nekādā veidā netiek apmaksātas.
Skolotājam no sava zemā atalgojuma jāapmaksā kursi, dzīvošana kursu laikā, jo bieži vien kursi tiek piedāvāti tālu prom no dzīvesvietas un netiek finansēti.
Jebkurā citā sistēmā algas vienkārši  tiek palielinātas, ja ir finansiālas iespējas to izdarīt, taču skolotājam nepārtraukti jāpierāda, ka viņš to ir pelnījis, pat tad, ja runa ir par 10%.
Uzskatām, ka nebūtu pareizi ņemt vērā piešķirtās izglītības kvalitātes kategorijas, jo šis ES projekts ir beidzies un visiem skolotājiem netika dota iespēja attiecīgās kategorijas iegūt.
Šobrīd no skolotāja tiek prasīts veidot individuālas programmas, strādāt individuāli ar katru skolēnu, pieiet mācību procesam radoši utt., tajā pat laikā pilnīgi aizmirstot savās prasībās par skolotāju atalgojumu.
Tāpēc mēs, Dundagas vidusskolas skolotāji, atbalstām LIZDA izvirzītās prasības valdībai.