Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Atalgojums ir pielīdzināts minimumam

Piektdiena 25/05/2012

Siguldas pilsētas PII „Ābelīte” pedagogu
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Mēs, Siguldas pilsētas PII „Ābelīte” pedagogi esam iepazinušies ar LIZDA Valdes 21.03.12. ārkārtas sēdē izvirzītajām prasībām. Mēs atbalstām šo lēmumu un uzskatām to par nepieciešamu.
Pirmsskolas pedagogi veic ļoti svarīgu un atbildīgu darbu – vecumā no 3 – 7 gadiem bērni veidojas par personībām, un no pedagoga darba kvalitātes ir atkarīgs, kādi izaugs jaunie sabiedrības locekļi. Pedagogiem ir jābūt zinošiem, radošiem, mīlošiem – katru gadu savu profesionālo pieredzi jāpilnveido kursos un semināros, kas jāfinansē pašiem. Pirmsskolas skolotāju atalgojums ir pielīdzināts iztikas minimumam, tā liedzot mums iespēju sevi garīgi un intelektuāli pilnveidot – teātra izrādes, koncerti, grāmatu iegāde ir nepiepildāmi sapņi. Līdzekļu trūkumu dēļ pedagogs nevar atļauties pilnvērtīgu veselības aprūpi – zobārstu, briļļu iegādi, nepieciešamās zāles, kā arī ikgadējās medicīniskās pārbaudes.
Pedagoga ārējam izskatam jābūt estētiskam, pievilcīgam, lai bērni no viņa varētu mācīties rūpēties par sevi jau no mazotnes.
Pirmsskolas pedagogi šobrīd eksistē nevis dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Ko cilvēks, kas tikai eksistē var dot jaunai paaudzei?
Lūdzam Jūs atbalstīt LIZDA izvirzītās prasības!