Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Nesaprotama ir valdības skopulība

Piektdiena 25/05/2012

Bārtas pamatskolas pedagogu
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Jums raksta Grobiņas novada Bārtas pamatskolas pedagogi. Esam mazas skolas darbinieki, kuriem rūp Latvijas izglītības nākotne.
Apsveicama ir Jūsu vēlme veikt izglītības sistēmas reformas, taču pietiek visās ar izglītību saistītās problēmās vainot pedagogus – Latvijā esot zems izglītības līmenis, jaunieši neesot konkurētspējīgi darba tirgū, u.tml. Tie Jums kalpo kā argumenti, lai mums nepaaugstinātu algas, mēs, Jūsuprāt, neprotam strādāt. Taču laiku pa laikam nenāktu pa ļaunu palūkoties arī uz sevi. Vai Jūs un valdība kopumā darāt visu, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem – mums, bērniem, pensionāriem, jaunajām ģimenēm? Arī Jums un valdības vīriem un sievām nenāktu par ļaunu uzdot sev jautājumu – ko es vēl varu darīt Latvijas labā? Jūs protat tikai klaigāt un tracināt sabiedrību. Vai Jūs, Ķīļa kungs, esat pelnījis savu algu?
Nesaprotama ir valdības skopulība attiecībā uz pedagogu atalgojumu, visapkārt redzot izšķērdību un Latvijas bagātību izlaupīšanu. 10% pie darba algas ir mazs prasīts, ņemot vērā, ka pašlaik saņemam uz rokas minimālo mēnešalgu par likmi.
Mēs audzinām jauno paaudzi. Kas mūsdienās var būt svarīgāks par to? Šie bērni būs nākamie nodokļu maksātāji, Latvijas nākotne. Ar savu attieksmi Jūs parādāt, ka Latvijas nākotne Jūs neinteresē. Beidzot nāciet pie prāta! Atmostieties no šī murga, par kādu ir padarīta visa Latvija.
Atcerieties, ka būt par skolotāju ir dzīvesveids. Vai Jūs varētu par skolotāja algu uzturēt ģimeni? Mēs jau dzirdam Jūsu atbildi: „Nē!”