Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vai krīze ir beigusies?

Piektdiena 25/05/2012

Tukuma speciālās PII „Taurenītis” pedagogu
vēstule valdībai, paužot atbalstu LIZDA prasībām

Mēs, apakšā parakstījušies, Tukuma speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” pedagogi vēršamies pie Jums ar lūgumu pienācīgi novērtēt un atalgot  mūsu veikto darbu.
Jau no iepriekšējiem gadiem pirmsskolas skolotāju darbs valdības līmenī, mūsuprāt, tika uzskatīts par mazsvarīgu, salīdzinājumā ar skolu skolotāju darbu. Pirmsskolas skolotājiem tika pieprasīta obligātā augstākā izglītība, neskatoties uz materiālajām iespējām. Pārsvarā pedagogi bija spiesti ņemt dažāda veida kredītus, kuru atmaksāšanas laiks sakrita  ar skolotāju algas samazināšanu. Protams, tas ietekmēja pedagogu ģimenes budžetu, kā arī skolotāja pašcieņas pazemināšanos.
Pirmsskolas skolotāji  ir tie, kas liek pamatus bērna turpmākai dzīvei, bērnu attīsta, audzina, izglīto un rada izpratni par  dzīves pamatvērtībām. Mēs jūtamies tā, ka pirmsskolas skolotāju darbs augstākajām instancēm ir nozīmīgs un svarīgs tikai līdz brīdim, kad jāizlemj jautājums par iespējamo atalgojumu. Par ieguldīto darbu netiek runāts, tas pēkšņi kļuvis mazsvarīgs. Dotajā brīdī pirmsskolas skolotāja mēneša alga līdzinās minimālajai algai valstī (iztikas minimums uz vienu iedzīvotāju – LVL 176.00). Vai ar tādu attieksmi valsts līmenī, ka pirmsskolas pedagoga kvalifikācija, atbildība un sagaidāmais rezultāts valstī ir novērtēti gandrīz vienā līmenī ar minimālo darba algu, veicina konkurenci un izaugsmi profesionālajā līmenī? Jo pēc nodokļu nomaksas uz rokas skolotājs mūsu iestādē saņem vidēji Ls 215.00, ieskaitot % piemaksu kā speciālās PII pedagogiem. No savas saņemtās darba algas apmēram 60% tiek maksāts par komunālajiem maksājumiem, bet 40% atliek bērnu uzturēšanai - skološanai, un savas eksistances vilkšanai, kur netiek pieminēts kultūras pasākumu apmeklēšana, grāmatu iegāde, veselības uzlabošana un citi sadzīves izdevumi. Tas mums šķiet nožēlojami, jo mūsu valstī  bezsaimnieciski tiek iztērēti miljoni, un neviens nenes atbildību, bet, līdzko skolotāji vēršas ar lūgumu uzlabot savus dzīves apstākļus, atbilde skan- tas nav iespējams, jo nav naudas.
Visbeidzot, mēs vēlamies, lai tiek sakārtota pirmsskolas skolotāju atalgojuma sistēma par papildus darba veikšanu, aizvietojot slimos kolēģus par katru nostrādāto stundu, bet ne mistisku procentu apmēros, kā arī dot iespēju piestrādāt savā pamatdarba vietā, nevis nopelnīt cilvēku cienīgu algu vairākās darba vietās.
Sabiedrībā un valdībā ir izveidojies stabils priekšstats, ka skolotāji saņem no 600.00 Ls līdz 700.00 Ls mēnesī. Šādas algas varbūt saņem lielo skolu skolotāji, kur ir liels bērnu skaits un skolotājiem ir iespējams nopelnīt, jo jau 40 stundu darba nedēļa ir 2 slodzes, bet ne pirmsskolas skolotāji, kuri vada apmācošās rotaļas, un katru minūti nes milzīgu atbildību par bērnu, no brīža, kad vecāks ieved bērnu grupā, līdz tam brīdim, kad izņem bērnu no bērnudārza, līdz ar to saskarsme ar bērnu ir visas dienas garumā. Un tas nav maz.
Krīze ir beigusies! Tā uzskata valdība, bet nezin kāpēc mēs to nemanām: visam ceļas cenas un dzīves apstākļi pasliktinās. Jauniešiem nav motivācijas iegūt pirmsskolas skolotāja profesiju, jo alga neatbilst izvirzītajām pedagogu kvalifikācijas prasībām, darba intensitātei, atbildīgumam, objektīvai nepieciešamībai regulāri pilnveidoties. Pirmsskolas kolektīvi noveco, tādēļ lūdzam pārdomāt par pedagogu iespēju pensionēties izdienas pensijā no 60 gadu vecuma, jo bērniem nepieciešami jauni, enerģiski pedagogi. PII skoltāju darbs ir saistīts ar lielu stresa līmeni, kā arī fiziskā un psihiskā veselība, lielās atbildības dēļ mūža garumā vecāka gadagājuma skolotājiem ir pazeminājusies. Daudzi labi pirmsskolas skolotāji  devušies darba meklējumos uz ārvalstīm, jo tur strādājot, pārliecinājušies, ka  šī profesija ir pienācīgi novērtēta.
Uzskatam par nepareizu šobrīd izskanējušo domu, ka pirmkārt algas jāpalielina tiem skolotājiem, kuri ieguvuši kvalifikācijas pakāpes, jo tas  reāli neatspoguļo skolotāju veikto ikdienas darbu ar bērniem.  Pirmsskolas skolotāja darba vērtējums ir mācību darba procesa kvalitāte, sakarsme ar bērniem un gala rezultātā bērnu gatavība skolas gaitām.
Nosakot skolotāju atalgojuma apmēru, svarīgi ņemt vērā izglītības pakāpi - vai skolotājam ir pirmās pakāpes augstskolas izglītība, bakalaura grāds, vai maģistra grāds, tas šobrīd netiek ņemts vērā. Kaut gan laikā, kad pirmsskolas skolotāji ieguva augstāko izglītību, tika uzsvērts, ka turpmāk tas iespaidos darba algas apmērus.
Mēs pilnībā piekrītam un atbalstam Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Pedagogu domes prasības.
Uzskatām, ka šāda bezatbildīga rīcība attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu ir klajā pretrunā ar Satversmes 107.p. noteikto, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu.
Mūsu darbu nedrīkst vērtēt tik zemu, lai par to pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieks varētu saņemt tikai šai Satversmes pantā valsts  noteikto  minimumu.

Ceram uz jūsu sapratni un atbilstošu rīcību!