Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Lielākā daļa aptaujāto pedagogu mācību materiālu iegādei tērē līdz 50 un līdz 100 latiem mācību gadā

Piektdiena 24/08/2012

Lielākā daļa no 150 arodbiedrības mājas lapas aptaujas respondentiem mācību materiālu iegādei tērē līdz 50 latiem (44% aptaujāto) un līdz 100 latiem mācību gadā (40% aptaujāto). 12% aptaujāto darbam nepieciešamo mācību materiālu iegādei nākas atvēlēt līdz 20 latiem mācību gadā. Vien 1% aptaujāto pedagogu materiālus darbam pilnībā nodrošina darba devējs. 3% aptaujāto nav viedokļa šajā jautājumā.