Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Uzsākot jauno mācību gadu LIZDA aicina deputātus un IZM darbiniekus „ēnot” pedagogus

Ceturtdiena 30/08/2012

Uzsākot jauno mācību gadu arodbiedrība turpina pērn aizsākto tradīciju un aicina visu līmeņu deputātus, Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekus no šā gada 17.septembra līdz 5.oktobrim piedalīties akcijā „Skolas diena”. Arodbiedrība rīko akciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par pedagogu darba ikdienu un rosinātu lēmējvaras lielāku atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei.
„Sabiedrībā valda priekšstats, ka skolotājs novada tikai savas mācību stundas un aiziet mājās, bet nezina, kā skolotājs gatavojas mācību stundām, labo darbus, audzina savas klases skolēnus, rīko ekskursijas un organizē pasākumus, raksta un īsteno projektus, rūpējas par sociālā riska ģimeņu bērniem un veic vēl veselu virkni citas aktivitātes. To var uzzināt un saprast, tikai visu dienu pavadot kopā ar skolotāju,” sacīja LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.
Akcijas laikā lēmējvaras pārstāvjiem ir iespēja kopā izbraukt ar skolēnu autobusu, piedalīties un kopīgi vadīt mācību stundas, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem, viņu vecākiem, ieturēt maltīti skolas ēdnīcā, pēcpusdienā līdzdarboties pagarinātās dienas grupās un pulciņu radošajās aktivitātēs, kā arī palīdzēt pedagogiem sagatavoties nākamās dienas mācību procesam.
Arodbiedrība akciju „Skolas diena” pirmo reizi rīkoja pagājušā gada rudenī, kad tajā iesaistījās 328 pašvaldību un Saeimas deputāti, kas uz vairākām stundām kļuva par 1252 pedagogu „ēnām” 291 izglītības iestādē visā Latvijā.
Kā liecina pagājušā gada akcijas rezultāti, deputātu skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās nepieļaut pedagogu darba vides pasliktināšanos. Piemēram, Cēsu novada deputāti veicināja dialogu ar Rāmuļu pamatskolas kolektīvu, viešot skaidrību par skolas likteni un turpmākām izglītības iestāžu optimizācijas iecerēm novadā. Talsu novada deputāti pērn skolas dienā guva apliecinājumu jaunas sporta zāles nepieciešamībai, bet Rēzeknes novada deputāts pēc skolas dienas nodrošināja interneta pieslēgumu visā Dricānu vidusskolas ēkā. Jēkabpils novada deputāti izzināja ne vien pedagogu, bet arī bērnu vēlmes Rubenes pamatskolas mācību procesa kvalitātes uzlabošanai. Krimuldas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Ozoliņš apņēmās Lēdurgas pamatskolai ik mēnesi no savas algas ziedot 50 latus. Savukārt Saeimas deputāts Andris Bērziņš Dobeles 1.vidusskolā izsludināja konkursu „Radošākais pedagogs”.
Plašāka informācija par akcijas norisi konkrētā datumā, novadā un izglītības iestādē drīzumā tiks ievietota lapā www.skolasdiena.lv un tās kalendārā. Līdz tam interesi par dalību un jautājumus var izteikt akcijas nacionālajiem koordinatoriem (skolasdiena@lizda.lv) vai sava reģiona LIZDA dalīborganizācijai.