Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Deputāti skolas dienā „ēnos” pedagogus

Pirmdiena 17/09/2012

No 17.septembra līdz 5.oktobrim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīko akciju „Skolas diena”, kuras laikā aicina 11. Saeimas un pašvaldību deputātus, Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekus uz dienu kļūt par pedagogu „ēnām” un iejusties pedagoga ikdienas darba ritmā.
Arodbiedrība turpina pērn aizsākto tradīciju un rīko akciju „Skolas diena 2012”, lai veicinātu sabiedrības izpratni par pedagogu darba ikdienu un rosinātu lēmējvaras lielāku atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei.
Akcijas laikā lēmējvaras pārstāvjiem ir iespēja kopā izbraukt ar skolēnu autobusu, piedalīties un kopīgi vadīt mācību stundas, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem, viņu vecākiem, ieturēt maltīti skolas ēdnīcā, pēcpusdienā līdzdarboties pagarinātās dienas grupās un pulciņu radošajās aktivitātēs, kā arī palīdzēt pedagogiem sagatavoties nākamās dienas mācību procesam.
Pēc šobrīd apkopotajiem datiem trīs nedēļu garumā deputātus uzņems 80 pirmsskolas, profesionālās, speciālās, interešu un vispārējās izglītības iestādes Aizputes, Aknīstes, Amatas, Cēsu, Dagdas, Grobiņas, Krāslavas, Krustpils, Līgatnes, Līvānu, Pārgaujas, Priekules, Priekuļu, Rēzeknes, Rīgas, Rucavas, Salas, Saldus, Vaiņodes, Ventspils pilsētās un novados.
Akcijas laikā notiks arī vairākas diskusijas, piemēram, 21.septembrī Saldus novada deputāti pēc pedagogu „ēnošanas” Druvas vidusskolā kopā ar skolotājiem un skolas padomes pārstāvjiem piedalīsies diskusijā „Druvas vidusskolas attīstības plāns kā Saldus novada izglītības attīstības programmas sastāvdaļa”, bet 26.septembrī Gaigalavas pagastā Rēzeknes un Viļānu novadu deputāti ar pedagogiem runās par izglītības politikas un pedagogu darba vides jautājumiem.
LIZDA akciju „Skolas diena” pirmo reizi rīkoja pagājušajā gadā, kad tajā iesaistījās 328 pašvaldību un Saeimas deputāti, kas uz vairākām stundām kļuva par 1252 pedagogu „ēnām” 291 izglītības iestādē visā Latvijā. Kā liecina pagājušā gada akcijas rezultāti, deputātu skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās nepieļaut pedagogu darba vides pasliktināšanos.
Ar plašāku informāciju par pagājušā gada skolas dienas rezultātiem un akcijas šā gada norisi aicinām iepazīties šeit un kalendārā. Jautājumus var izteikt akcijas koordinatoriem (skolasdiena@lizda.lv, 22017920) vai LIZDA dalīborganizācijām.