Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Semināri par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu

Pirmdiena 17/09/2012

Pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogi, jaunatnes darbinieki tiek aicināti piedalīties bezmaksas semināros, lai paaugstinātu kompetenci darbā ar jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā. Seminārus organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar SIA „Firma L4”.
Tuvākie semināri notiks Rīgā - 19.septembrī un 5.oktobrī, Ventspilī - 20. un 21.septembrī, Valmierā - 27. un 28.septembrī.
Seminārus vadīs pieredzējuši uzņēmējdarbības eksperti: Anita Mežinska – pamata un vidējās izglītības iestāžu uzņēmējdarbības un/vai sociālo zinību priekšmetu pasniedzējiem, un Uldis Cimdiņš – jaunatnes darbiniekiem-treneriem. Apmācību mērķis ir pasniedzējiem un jaunatnes darbiniekiem-treneriem mācīt, kā sniegt nepieciešamo atbalstu un efektīvāk strādāt ar uzņēmējdarbības uzsācējiem un sabiedrības pārstāvjiem, kuri vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Pieteikties dalībai semināros var, aizpildot elektronisko reģistrēšanās anketu šeit!