Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mācību braucieni sociālajiem partneriem

Pirmdiena 24/09/2012

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs aicina pieteikties Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 3 līdz 5 dienu mācību braucieniem (stipendijām ceļa un uzturēšanās izdevumiem) uz vienu no Eiropas valstīm, lai izpētītu noteiktu mūžizglītības aspektu. Brauciena laikā varēs iepazīties ar veiksmīgas politikas, labās prakses piemēriem citās valstīs un sastapt kolēģus no visas Eiropas. Pieteikuma iesniegšanas termiņš - š.g. 12.oktobris. Uzzini vairāk šeit un Valsts izglītības attīstības aģentūrā!