Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kā uzlabot pedagogu darba vidi Latvijā?

Piektdiena 28/09/2012

26.09.2012. Rēzeknes novadā akcijas "Skolas diena" ietvaros notika diskusija „Kā uzlabot pedagogu darba vidi Latvijā?”, kurā piedalījās Rēzeknes novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Ināra Šindarjova, Rēzeknes novada pašvaldības deputāts Vilis Deksnis, Rēzeknes pilsētas domes deputāte un kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sporta darba un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja Lidija Ostapceva, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska, LIZDA priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš, LIZDA Rēzeknes pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja Janīna Staudža, LIZDA Rēzeknes un Viļānu novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Vija Dikule, kā arī vairāk kā 40 pedagogi no Rēzeknes pilsētas un novada, Viļānu novada. Diskusija notika ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka”, Gaigalavas pagasta „Kvāpānos”.

Pedagogi un pašvaldību deputāti, izglītības speciālisti diskusijās meklēja atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kādi ir risinājumi, lai nodrošinātu pedagogus ar visiem darbam nepieciešamajiem materiāliem? Kādas ir pedagogu vajadzības darba vietu apstākļu uzlabošanai? Kādas ir pašvaldību iespējas šo vajadzību apmierināšanai? Kā pedagogu atalgojuma sistēma ir saistīta ar darba kvalitātes uzlabošanu? Kāds ir valsts un pašvaldību atbalsts pedagogu darba kvalitātes veicināšanā? Vai ir kādi citi motivēšanas mehānismi, kas spētu kompensēt pedagogu reāli pārstrādāto laiku? Kādi ir iespējamie risinājumi, lai mazinātu pedagogu stresa līmeni darbā? Kā katram no mums spodrināt pedagoga profesijas prestižu?

Dalībnieku atbildes aicinām noklausīties audio ierakstā. Izglītības darbinieki secināja, ka jebkurš risinājums pedagogu darba vides uzlabošanai ir meklējams, īstenojot sociālo dialogu gan skolā, gan novadā, gan valsts līmenī.

Fotomirkļi no diskusijas
Diskusijas jautājumu prezentācija

Skolas dienas diskusija 26.09.2012. from Latvian Trade Union of Education and Science Employees