Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pasniegta Latvijas „Izglītības inovācijas balva 2012”

Piektdiena 28/09/2012

25.09.2012. Izglītības un zinātnes ministrija pasniedza „Latvijas Izglītības inovācijas balvu 2012” Smiltenes ģimnāzijas pedagogiem: Velgai Mālkalnei, Ingunai Kondratjevai, Annai Lavrinovičai, Jānim Celmiņam un Andrejam Miķim par inovāciju „Pedagogu mācīšanās kopienas veidošanās novadā – pārmaiņu efektīvai ieviešanai izglītībā”; Inesei Kukainei (Cēsu pilsētas pamatskola), Ērikai Siliņai (Cēsu pilsētas pamatskola) un Sanitai Vilciņai (Līvu pamatskola) par inovāciju „Bioloģijas saistība ar citiem mācību priekšmetiem reālā dzīves situācijā, izmantojot multidisciplināro mācīšanās pieeju kopienas ietvaros (sadarbojoties divām Cēsu novada pašvaldības skolām)”, kā arī Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu grupai par inovāciju „Projekta „Bērnu modes teātris” īstenošana pirmskolā.”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka atzinību šo izglītības iestāžu pedagogiem, kas savā ikdienā aktīvi veicina uz attīstību vērstu izglītības procesu. „Izglītības inovāciju balvas 2012” kandidātu vērtēšanas komisijā piedalījās arī arodbiedrība, izvirzot savu veicināšanas balvu – 100 latus turpmākai inovāciju attīstībai. Arodbiedrība novērtē pedagogu radošo darbību un ieguldījumu skolēnu izglītošanā, tādēļ veicināšanas balvu kategorijā „Skolas vide” piešķīra inovācijas pieteikumam „Zinātnes nedēļa Salaspilī”, kuru izstrādājusi autoru grupa (foto): Anita Šaltāne (Salaspils 2.vidusskola), Diāna Šķēle (Salaspils 1.vidusskola), Solvita Bendrāte (Salaspils 1.vidusskola), Ināra Pastare (Salaspils 2.vidusskola).