Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   NEMAINI jaunību pret pieredzi – ŅEM abus!

Piektdiena 28/09/2012

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jaunieši 1.oktobrī rīkos ielu akciju, pievēršot sabiedrības lielāku uzmanību jauniešu bezdarba problēmai un aicinot parakstīt manifestu valdībai, lai palīdzētu jauniešiem izkļūt no bezdarba apburtā loka un piepildīt sapni par gaišākām darba dienām. Akcija notiks no plkst. 15:00 līdz 18:00 Vecrīgā, Kaļķu ielā 28.

Arodbiedrību jaunieši aicinās gan darba devējus, gan darbiniekus veidot solidāru atbalstu cienīgiem darba apstākļiem un iespējām jauniem cilvēkiem, un izvirzīs šādas prasības:
• drošu un cienīgu darbu jauniešiem Latvijā;
• līdzvērtīgas darba iespējas jauniešiem Latvijā;
• Eiropas algas jauniešiem;
• veicināt koplīguma slēgšanu uzņēmumos un nozarēs;
• cienīt apvienošanās brīvību un jauniešu profesionālo izaugsmi.

Katru dienu jauniešiem nākas saskarties ar bezdarbu, nedrošu darba vidi, darbu bez līguma vai ar prettiesiskiem noteikumiem, aplokšņu algām, zemu atalgojumu, pārmērīgu spiedienu no darba devēja, kaitīgiem darba apstākļiem un pamatotām bailēm norādīt darba devējam par savām tiesībām.

Jauniešiem ir vilšanās par Latvijas darba vidi, un jaunietis nesajūt to, ka viņa ieguldījums tiek un tiks novērtēts! Jauniešu atstumtība no aktīvā darba tirgus ir sociālā un ekonomiskā laika bumba. Risks palikt bez darba jauniešiem ir divreiz lielāks nekā pārējiem strādājošajiem iedzīvotājiem, un stāvoklis turpina pasliktināties.

Visā pasaulē bez darba ir vairāk nekā 75 miljoni jaunu cilvēku, vēl daudzi miljoni ir iesprostoti pagaidu darbos un neoficiālajā nodarbinātībā, bet desmitiem miljonu jaunajiem darba meklētājiem šobrīd nav izredžu atrast cienīgu darbu (ITUC-CSI). Šā gada aprīlī Eiropas Savienībā bez darba bija vidēji 22,4% no visiem darbspējīgiem jauniešiem (Eurostat). Latvijā 2011.gada beigās jauniešu īpatsvars no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija 11,8%, no kuriem lielākā daļa jeb 86,8% bez darba esošie jaunieši bija vecumā no 20 līdz 24 gadiem (NVA).

Arodbiedrību jauniešu akcija veltīta Pasaules dienai par cienīgu darbu (www.wddw.org), kuru Pasaules arodbiedrību konfederācija (ITUC) aicina atzīmēt 7.oktobrī. Arodbiedrības aicina sabiedrību atbalsīt jauniešus un iestāties par cienīgiem darba apstākļiem.