Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Par skolotāju aizvietošanu

Ceturtdiena 03/01/2013

Jautājums: Strādāju pirmsskolas izglītības iestādē par pirmsskolas izglītības skolotāju. Ja grupiņā viena skolotāja slimo, otrai skolotājai par aizvietošanu maksā piemaksu tikai 20% apmērā. Savukārt skolā par aizvietošanu maksā 100%. Kāpēc tāda netaisnība?

Uz jautājumu atbild LIZDA juriskonsulte Brigita Fricsone: Pedagogu darba samaksu un citus ar to saistītos jautājumus nosaka Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Šo noteikumu 26.punkts nosaka, ka piemaksu par papildu pedagoģisko darbu (darba apjoma palielināšanu, izņemot promesošu pedagogu aizvietošanu) pedagogam piešķir un piemaksas apmēru nosaka attiecīgās izglītības iestādes vadītājs iestādes darba samaksas fonda ietvaros. Piemaksu nosaka līdz 20 procentu apmērā no mēneša darba algas likmes, kas noteikta papildu darba veicējam.
Noteikumu 20.punkts nosaka, ka par mācību stundu aizvietošanu, kas notikusi ne ilgāk kā mēnesi slimojoša vai citu iemeslu dēļ promesoša pedagoga vietā, piemēro stundu atalgojumu. Ja aizvietošana turpinās ilgāk par mēnesi, atalgojumu pedagogam maksā, sākot ar pirmo aizvietošanas dienu, par visām faktiski nostrādātajām darba slodzes dienām kā pamatdarbā. Stundu atalgojuma aprēķins noteikts noteikumu 21.punktā, piemēram, stundas atalgojuma likmi aprēķina, dalot mēneša darba algas likmi ar 120 par 30 stundām nedēļā.
Nodarbību stundas pirmsskolā jāpielīdzina mācību stundām vispārizglītojošā skolā, jo, aizvietojot gan mācību stundas, gan nodarbības, darbs tiek paveikts pilnā apjomā. Tāpēc ir pamats stundu atalgojuma principa piemērošanai arī pirmsskolā, tādējādi piemērot promesoša pedagoga aizvietošanai papildu darba apmaksas noteikto piemaksu 20% apmērā 26.punkts neatļauj. Turklāt Ministru kabineta noteikumi Nr. 836 paredz, ka pedagoga darba slodze nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu.
Juridiskus jautājumus arodbiedrības biedri var uzdot LIZDA biroja juriskonsultei pa e-pastu: brigita.fricsone@lizda.lv vai pa tālruni 67035949, 27897701. Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju, lūdzam obligāti minēt savu vārdu, uzvārdu un LIZDA pirmorganizācijas nosaukumu, kurā esat reģistrēts kā arodbiedrības biedrs.