Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Nezaudēt entuziasmu savā darbā

Ceturtdiena 03/01/2013

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pasniegusi balvu „Labākā arodorganizācija 2012” piecām LIZDA padomes izvirzītām arodorganizācijām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā un aizvadītā gada laikā ir īpaši veiksmīgi iesaistījušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā.
Dalīties ar iespaidiem un emocijām pēc svinīgās apbalvošanas aicinājām Rīgas 110.pirmsskolas izglītības iestādes arodorganizācijas priekšsēdētāju Svetlanu Kepšu. Uz jautājumu, kā arodorganizācijas biedri vērtē iegūto apbalvojumu, Svetlana ar prieku un drošu pārliecību īsos vārdos saka: „Mēs jau sen to bijām pelnījuši!”
Aizvadītajā gadā Rīgas 110.PII arodorganizācija ar īpašu izturību un neatlaidību darbojusies savu darbinieku darba tiesību interešu aizstāvībā pret skolēnu vecāku patvaļu attiecībā uz pedagogiem. Šobrīd visi arodorganizācijas biedri lepojas ar paveikto un iegūto „Labākās arodorganizācijas” apbalvojumu.
Bērnudārza kolektīvs ir ļoti saliedēts. Kopš 2001.gada visi strādājošie, tajā skaitā arī tehniskie darbinieki, apkalpes darbinieki un pirmsskolas skolotāju palīgi, kuri bērnudārzā nostrādājuši vismaz gadu, ir iestājušies un aktīvi darbojas arodbiedrībā. Tā bijusi pirmsskolas iestādes vadītājas Valentīnas Hudjakovas iniciatīva un aicinājums visiem turēties kopā un izmantot tās iespējas, ko sniedz LIZDA, turklāt tas ir arī papildus drošības garants pirmsskolu skolotājiem, kuri citādāk ir maz aizsargāti. 11 gadu garumā arodorganizācijas kolektīvu biedru starpā ir izveidojušās nelaužamas tradīcijas. Kopā tiek svinēta Skolotāju diena, Zinību diena, Ziemassvētki, Jaunais gads un pat Jāņi. Gandrīz katru gadu viņi brauc ekskursijās, lai apskatītu skaistākās un interesantākās vietas Latvijā, izmantojot to firmu pakalpojumus, ar kurām „Atlaižu groza” ietvaros sadarbojas LIZDA, tādējādi saņemot izdevīgus nosacījumus.
Atbildot uz jautājumu, kas ir stiprais pamats Rīgas 110.PII arodorganizācijas biedru vienotībai, radošumam un pozitīvajiem darbiem, Svetlana atbild, ka tā viennozīmīgi ir viņu vadītāja Valentīna Hudjakova, kura apveltīta ar izteiktām līdera spējām, vienmēr atvērta un gatava uzklausīt darbinieku priekšlikumus, idejas un dot viņiem iespēju radoši izpausties, palīdzot ar savu atbalstu.
2012.gads bijis piesātināts ar notikumiem un pārbaudījumiem visam bērnudārza kolektīvam. Svetlana ar nepatiku atceras neseno starpgadījumu, kad kāda mamma apgalvoja, ka viena no pirmsskolas skolotājām pielietojusi fizisku spēku pret viņas bērnu. Šīs ziņas nonāca arī līdz mediju redzeslokam. Visi Rīgas 110.PII arodorganizācijas biedri rīkoja sanāksmi, lai kopā pārrunātu notikušo, un viennozīmīgi nonāca pie secinājuma, ka šāda rīcība no konkrētās skolotājas nav bijusi iespējama. Šāds notikums nebūtu varējis palikt nepamanīts, jo darbinieki savā starpā ir saistīti un jau ilgus gadus cits citu pazīst. Tika pārciestas vairākas izvērtēšanas un vizītes nodarbību laikā no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas. Emocionāli tas esot bijis ļoti grūti, arī bērniem uzdoti ļoti tieši jautājumi, taču slēdziens esot bijis pozitīvs – vide Rīgas 110. Pirmsskolas izglītības iestādē atzīta par bērniem draudzīgu un labvēlīgu. Arī konkrētā skolotāja tika novērtēta kā kompetenta un atbilstoša prasībām darbam ar bērniem. Šis notikums tā arī netika viennozīmīgi atrisināts, taču, pateicoties arodbiedrības atbalstam un spējai aizstāvēt konfliktā nonākušos pedagogus, šī skolotāja joprojām turpina darbu bērnudārzā un neviens nešaubās par viņas atbilstību amatam. Uz jautājumu, vai netiek plānots uzlabot komunikāciju ar bērnu vecākiem, lai turpmāk novērstu šādus starpgadījumus, Svetlana saka, ka komunikācija nekad neesot bijusi slikta. Vecākiem vienmēr ir nodrošināta iespēja anonīmi zvanīt administrācijai un izteikt sūdzības vai arī vērsties tieši pie konkrētajām personām. Ik pa laikam tiek veiktas anonīma anketēšana, lai noskaidrotu vispārējo situāciju, turklāt vecāki arī tiek iesaistīti bērnudārza aktivitātēs, sniedzot iespēju izpausties un izjust to vidi, kādā mācas viņu bērni.
Tomēr, šķiet, vecāku nepamatoti uzbrukumi un apvainojumi ir aizvien biežāka parādība, ko īpaši izjūt pirmsskolas skolotāji. Lielākoties tie ir jaunie vecāki, kuri izturas necienīgi un neapzinās pedagogu lielo devumu bērna attīstībā. Cieņas trūkums, īpaši pret mazajām pirmsskolas iestādēm, kurās ir neliels grupiņu skaits, parādās jau valsts līmenī, līdz ar to līdzīga attieksme sagaidāma arī no sabiedrības. Svetlana aicina visus pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus aktīvi iesaistīties arodbiedrībā, nezaudēt entuziasmu savā darbā, apzināties savu nozīmīgumu un celt pašapziņu, parādīties sabiedrībā un būt daudzpusīgiem.
Pēc apbalvojuma Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestādes arodorganizācijas biedri ir saviļņoti un gandarīti. Šis novērtējums ir nācis tieši laikā, sniedzot spēku un iedvesmu jauniem darbiem. Turklāt LBAS apbalvojumam ar apsveikumiem un labiem vārdiem pievienojas arī audzēkņu vecāki un citi apkaimē dzīvojošie cilvēki. LIZDA ļoti lepojas ar aktīviem, pozitīviem un saliedētiem biedriem. Šo priecīgo notikumu visi arodbiedrības kolektīva biedri atzīmēja, kopā apmeklējot teātra izrādi.