Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA pāreju uz pedagogu 40 stundu darba nedēļu atbalstīs tikai pie adekvāta atalgojuma palielinājuma pedagogiem

Trešdiena 09/01/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pāreju uz pedagogu 40 stundu darba nedēļu atbalstīs tikai pie adekvāta atalgojuma palielinājuma pedagogiem, neļaujoties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darba grupā šobrīd jūtamajam spiedienam nepamatoti ātrai pārejai uz jauno modeli no 2014.gada 1.septembra un pie esošā finansējuma vai minimāla tā pieauguma.
Līdzšinējais finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” nav ilglaicīgs un šobrīd darbojas nepilnīgi, tādēļ arodbiedrība atbalsta pāreju uz pedagogu 40 stundu darba nedēļu, bet iebilst pret tās sasteigtu un plaši neizdiskutētu ieviešanu jau no 2014.gada 1.septembra, ja 3.kvalitātes pakāpes pedagogam vienas stundas izmaksa netiks nodrošināta vismaz 5 latu apmērā. Pedagogu darba samaksas adekvāts palielinājums ir priekšnoteikums pārejai uz jaunu finansēšanas modeli.
Pēc arodbiedrības iniciatīvas ministrijā kopš pagājušā gada ir izveidota darba grupa vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas un novērtēšanas programmas izstrādei, kurā LIZDA pārstāvji līdz šim ir iesnieguši trīs iespējamos variantus ar pamatotiem aprēķiniem, kas parāda pedagogu darba samaksas paaugstināšanas iespējamos ceļus un papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu turpmāko gadu gaitā. Ministrijas darba grupā no arodbiedrības piedalās LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, Cēsu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētājs Modris Krieviņš un  speciāliste sociāli ekonomiskajos jautājumos Ilze Priževoite.
Lai arī starp pedagogu arodbiedrībām un ministriju noslēgtais Sadarbības memorands paredz drīzumā nonākt pie Ministru kabineta apstiprinātas pedagogu motivācijas programmas, IZM vēl aizvien nav sniegusi savu atbildi uz LIZDA priekšlikumiem, kā arī darba grupā nav piedāvājusi savus iespējamos modeļus un aprēķinus pedagogu darba samaksas turpmākai paaugstināšanai.
„Arodbiedrība turpinās aktīvi iesaistīties, lai pedagogu darba samaksas paaugstināšana neapstātos pie šobrīd sasniegtā un lai spēkā stātos caurspīdīga un godīga, izglītības kvalitāti veicinoša pedagogu atalgojuma sistēma,” minēja LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.
Arodbiedrības piedāvātais pirmais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas variants paredz strauju pamatlikmes pielikumu, taču tam papildus nepieciešami lieli valsts budžeta līdzekļi. Otrais variants paredz pakāpenisku darba samaksas paaugstināšanu atbilstoši iegūtajām pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm. Šis variants sevī ietvertu visas kvalitātes pakāpes, nevis tikai ceturto un piekto, kā līdz šim, taču jūtams algas pielikums zemākajām pakāpēm uzreiz nebūtu tik straujš. Trešais variants ir pirmā un otrā modeļa apvienojums jeb pieaugums pie likmes un kvalitātes pakāpēm.
Ieviešot kādu no LIZDA piedāvātajiem variantiem reāla iespēja pārejai uz pedagogu 40 stundu darba nedēļu būtu no 2016.gada 1.septembra. Aicinām pedagogus apspriest arodbiedrības piedāvātos variantus un savus ierosinājumus sūtīt uz e-pastu lizda@lizda.lv

Ministrijas darba grupā LIZDA piedāvātie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas varianti:

1. Pieaugums pie likmes, Ls


2. Pieaugums pie kvalitātes pakāpēm (ja pamatlikme ir Ls 280), %3. Pieaugums pie likmes un kvalitātes pakāpēmPapildus nepieciešamais valsts finansējums, Ls