Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Labākie LIZDA sadarbības partneri 2012

Ceturtdiena 10/01/2013

Pasniegtas balvas "Sadarbības partneris 2012" trīs LIZDA padomes izvirzītiem darba devējiem, kas aizvadītajā gadā izcili rūpējušies par darbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka atzinību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvai izvirzīja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldību un tās priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču;
Jelgavas Valsts ģimnāziju un tās direktori
Ināru Daščinsku
;
Cesvaines novada domi un tās priekšsēdētāju
Vilni Špatu
.

Saņemot LBAS balvu "Sadarbības partneris 2012" Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs minēja, ka šī balva ir kā avanss par līdz šim veiksmīgi uzsākto sociālo dialogu ar Jēkabpils starpnovadu izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, jo sarunas par Jēkabpili kā pozitīvu pārmaiņu pilsētu pedagogiem noteikti turpināsies. Salcevičs darba devējiem un darba ņēmējiem vēlēja neaizmirst latviešu tautas gudrību – acis darba izbijās, bet rokas darba nebijās, jo zināja – padarīs.
„Es vienmēr esmu teikusi, ka mūsu pedagogi ir varoņi, bet, ja viņiem nebūtu pašvaldības atbalsta, tad Jēkabpils pedagogi varbūt nebūtu tik laimīgi,” sveicot Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadību minēja LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.
Pēc atzinības un balvas saņemšanas Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Ināra Daščinska atzina, ka par izglītību zina visi un tajā ir iesaistīta sabiedrības lielākā daļa. „Izglītībā visi zina kā vajag un visi prot pamācīt. Lai mēs nepazustu šajā spiedienā, man jāsaka paldies mūsu Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai, kas ikdienā mūs patiesi aizstāv. Es nerunāju par materiālām vērtībām, par kurām sarunas vienkārši jau ir apnikušas, bet par cilvēcisko atbalstu. Arodbiedrība ir viena no tām organizācijām, kas palīdz pedagogiem darbīgajā ikdienā uzplaiksnīt arī pa kādam svētku brīdim. Tādēļ mans darba devēja pienākums un interese ir sadarboties ar arodbiedrību, jo man rūp, lai kolektīvā manas skolas darbinieki justos patiesi labi,” sacīja Daščinska.
Apbalvošanas pasākumā Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats atzina, ka ir neierasti saņemt arodbiedrību atzinību salīdzinošos miera apstākļos, jo līdzšinējais smagais darbs pēc Cesvaines pils ugunsgrēka ir veikts ārkārtas apstākļos, ko katrs varbūt nemaz nevar izprast un novērtēt, tādēļ no sirds pateicās izglītības darbinieku arodbiedrībai par izvirzīšanu šīs nozīmīgās sadarbības partnera balvas saņemšanai.
„Mums ir reti šādi pašvaldību vadītāji, kuri kā Fenikss bez sūrošanās spēj savu novada skolu celt atkal no pelniem,” izsakot atzinību Cesvaines novada domei uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.
LBAS balvu „Sadarbības partneris 2012” saņēma arī citu nozaru arodbiedrību izvirzītā Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, Daugavpils novada pašvaldība, Kārsavas novada dome, Cēsu pilsētas pansionāts, VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, SIA „L – Ekspresis”, A/s „Valmieras stikla šķiedra”, SIA „Lauma Fabrics”, Eberta fonda Latvijas birojs un VSIA „Latvijas Radio”.