Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Atbalsts biedriem neapskaužamās situācijās

Ceturtdiena 10/01/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības fonds līdz šim ir izskatījis 6015 nelaimes gadījumu pieteikumus un cietušajiem arodbiedrības biedriem izmaksājis vairāk nekā pusmiljonu latu – 685 967 LVL*, neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli. LIZDA ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām apdrošina savus biedrus pret nelaimes gadījumiem.
LIZDA fonds ir iespēja strādājošam arodbiedrības biedram gūt materiālo palīdzību līdz 2000 latiem (kompensāciju par traumu, dienas naudu, slimnīcas un ārstēšanās izdevumu atlīdzību u.tml.), ja biedrs cietis nelaimes gadījumā Latvijas teritorijā. Uzzini vairāk kādos nelaimes gadījumos LIZDA biedriem paredzēta materiālā palīdzība un kā to saņemt!

Aicinām iepazīties ar LIZDA nelaimes gadījumu fonda darbības nolikumu 2013.gadam!

*LIZDA fonda darbības statistika (uz 12.12.2012.)

Daugavpils Universitātes arodorganizācijas priekšsēdētāja Tatjana Voronova:
Līdztekus daudzām prioritātēm, kuras ir pieejamas Daugavpils Universitātes arodorganizācijas biedriem, gribu akcentēt ļoti vajadzīgo un lietderīgo biedru dalību LIZDA nelaimes gadījumu fondā. Būtiski ir tas, ka nav nozīmes, kur tieši biedrs ir ieguvis traumu – darba vietā, atrodoties uz ielas, sadzīvē vai atpūšoties. Situācijā, kad ekonomiskā situācija liek uzskaitīt katru santīmu ģimenes budžetā, tas ir svarīgs materiālais atbalsts, lai atjaunotu veselības stāvokli. Faktiski arodbiedrības biedrs no fonda saņem materiālo palīdzību, kas līdzvērtīga ārstēšanas izdevumiem.

Viesītes arodvidusskolas arodorganizācijas priekšsēdētāja Lāsma Zelča:
Reizēm nelaime pienāk klusi un nemānāmi, protams, visnepiemērotākajā brīdī... Kurš gan padomās par tevi, ja ne tu pats? Tad nu reiz ir vietā teikt, ka arodbiedrība ir par to parūpējusies, nodibinot nelaimes gadījumu fondu. Sagadījies tā, ka vismaz reizi gadā arī kāds no mūsu arodorganizācijas biedriem ir griezies LIZDA fondā pēc materiālās palīdzības, un nevienam šī palīdzība nav bijusi atteikta. Ir vērts padomāt un kļūt par arodbiedrības biedru, lai tev būtu iespēja lūgt palīdzību, kad tas ir patiešām nepieciešams.

LU Latvijas vēstures institūta pētnieks un arodbiedrības biedrs Dzintars Ērglis:
Paldies arodbiedrībai, ka grūtā brīdī varēju bez birokrātiskiem pazemojumiem saņemt normālu materiālo atbalstu, lai segtu traumas ārstēšanas izdevumus.