Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   49% aptaujāto atbalsta strauju pamatlikmju paaugstināšanu, bet 46% – samaksas pielikumu pie likmes un kvalitātes pakāpēm

Otrdiena 15/01/2013

Kā ziņots, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvji IZM darba grupā vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas un novērtēšanas programmas izstrādei ir iesnieguši trīs iespējamos variantus, kas parāda pedagogu darba samaksas paaugstināšanas iespējamos ceļus un papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu turpmāko gadu gaitā.

Arodbiedrības piedāvātais pirmais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas variants paredz strauju pedagogu darba algas pamatlikmju pielikumu. Otrais variants paredz pakāpenisku darba samaksas paaugstināšanu atbilstoši iegūtajām pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm. Trešais variants ir pirmā un otrā varianta apvienojums jeb pieaugums pie pamatlikmēm un kvalitātes pakāpēm.

No aptaujātajiem arodbiedrības mājas lapas apmeklētājiem 49% respondentu atbalsta strauju pamatlikmju paaugstināšanu, bet 46% – pielikumu pie pamatlikmēm un kvalitātes pakāpēm. Vien 5% aptaujāto atbalsta pielikumu pie kvalitātes pakāpēm.