Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijai Sadarbības memoranda projektu

Trešdiena 16/01/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šā gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā par augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksas pārskatīšanu iesniedza arodbiedrības izstrādāto Sadarbības memoranda projektu, ietverot konkrētus nozares darbinieku atalgojuma paaugstināšanas nosacījumus.
Par šādu jaunu vienošanās dokumentu un darba grupas izveidi 07.06.2012. arodbiedrības vadība vienojās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un nozares ministru Robertu Ķīli, kā arī to paredz 04.07.2012. noslēgtā Sadarbības memoranda 8.punkts, jo, neskatoties uz LIZDA iepriekš paustajiem priekšlikumiem, tajā netika iekļauts jautājums par augstākās izglītības un zinātnes darbinieku atalgojuma paaugstināšanu.
Līdz šim darba grupā sarunas norit smagi, jo jūtama pretestība pret atsevišķas vienošanās noslēgšanu, lai arī valda izpratne par steidzamu nepieciešamību paredzēt papildus valsts finansējumu nozarei.
Arodbiedrības un laikraksta „Izglītība un Kultūra” šonedēļ kopīgi rīkotajā diskusijā par zinātnes finansējumu un attīstību Latvijā ministrijas valsts sekretāra vietnieks un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Kuļšs izvairījās minēt aptuvenu memoranda parakstīšanas laiku, jo darba grupā vēl varot parādīties papildus jautājumi. Vienlaikus Kuļšs arī norādīja, ka neredzot citus šķēršļus memoranda parakstīšanai tuvākajā laikā.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja un LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Ina Druviete diskusijā atzina, ka svarīga ir politiskā griba, to attiecinot uz nozares ministru, jo Saeimas komisija, koalīcija, valdība esot gatavas lemt par papildus finansējuma piešķiršanu, bet līdz šim no IZM neesot saņemts šāds pieprasījums. „Latvijai ir vajadzīga zinātne visā tās spektrā un nozarēs, sākot no fundamentālās un beidzot ar lietišķo, pragmatisko. Zinātnes politiku mēs veidojam ar valsts finansējuma palīdzību. Šajā gadījumā flagmanis ir ministrija ministra personā, kurai ir jāgriežas valdībā, kas līdz šim nav teikusi, ka ir pret finansējuma palielinājumu izglītībai un zinātnei. Ir jābūt arī stingrai zinātnieku sabiedrības aizmugurei, galējā variantā neizslēdzot radikālus pasākumus savu interešu aizstāvībai,” atzina Druviete.
Vēl pagājušā gada rudenī Saeimas komisija pēc arodbiedrības, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvju rosinājuma griezās pie Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, taču valdības sagatavotā budžeta pieņemšanas beigu posmā neizdevās izcīnīt nozarei nepieciešamos papildus miljonus latu, jo no IZM netika saņemts atbalsts.
Ar nozares pārstāvju izvērstu diskusiju aicinām iepazīties laikraksta „Izglītība un Kultūra” 24.janvāra numurā!

Arodbiedrība turpinās aktīvi iesaistīties darba grupas diskusijās par Sadarbības memoranda projektu. Darba grupas nākamā sanāksme plānota 24.01.2013. Aicinām augstākās izglītības un zinātnes darbiniekus apspriest arodbiedrības piedāvātā Sadarbības memoranda projektu un savus ierosinājumus līdz 23.01.2013. sūtīt uz e-pastu lizda@lizda.lv