Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptauja jaunajiem speciālistiem par grūtībām darbā izglītības un zinātnes iestādēs

Ceturtdiena 17/01/2013

Aicinām jaunos pedagogus un zinātniekus vecumā līdz 30 gadiem piedalīties anonīmā elektroniskā aptaujā, kuras dati apkopotā veidā tiks izmantoti topošās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Jauniešu padomes darbības plāna izstrādē.

Aptaujas anketu aicinām aizpildīt līdz 23.01.2013.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu jauno pedagogu un zinātnieku šā brīža grūtības darbā, vajadzības profesionālo iemaņu pilnveidē, kā arī  jauniešu viedokli par iespējamajām atbalsta aktivitātēm darba dzīves uzsākšanā izglītības un zinātnes iestādēs.