Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Paraksties par cilvēktiesībām uz ūdeni!

Ceturtdiena 24/01/2013

Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrība (EPSU) un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība „LAKRS” aicina ikvienu izglītības un zinātnes darbinieku atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu par cilvēka tiesībām uz sanitāriju un ūdeni, jo tas ir sabiedriskais labums jeb dabiskais monopols, kuru nedrīkst liberalizēt un atstāt komercijas spēku ziņā.

Mums visiem ir nepieciešams tīrs dzeramais ūdens un sanitārijas sistēmas uzticamība. Apvienoto Nāciju Organizācija ir atzinusi vispārējās cilvēka tiesības uz ūdeni un sanitāriju, bet tomēr līdz šim daudzi tās vēl neizmanto. Šīm tiesībām ir jābūt īstenotām Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. Valdībām ir pienākums garantēt un nodrošināt visus tās iedzīvotājus ar pietiekamu, drošu un cenu ziņā pieņemamu ūdensapgādi un kanalizāciju.
Arodbiedrības aicina piedalīties vērienīga kampaņā, kuras uzdevums ir līdz 2013.gada 1.maijam savākt miljons parakstus visā Eiropā, lai atbalstītu cilvēka tiesību uz ūdeni un sanitāriju izmantošanu. Šobrīd savākti vairāk nekā 530 tūkstoši parakstu.

Paud arī Tu savu atbalstu šai Eiropas pilsoņu iniciatīvai, parakstoties kampaņas mājas lapā!

Šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas kampaņas organizatori iestājas par:
• ūdens piegādes un ūdens resursu apsaimniekošanas nepakļaušanu „iekšējā tirgus noteikumiem” un ūdens pakalpojumu izslēgšanu no liberalizācijas;
• Eiropas Savienības atbildīgo institūciju pienākumu īstenošanu, lai visiem Eiropas iedzīvotājiem būtu nodrošinātas tiesības uz ūdeni un sanitāriju;
• Eiropas Savienībai jāpalielina tās centieni panākt vispārēju piekļuvi ūdenim un sanitārijai.