Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Education International svin 20. gadadienu

Piektdiena 25/01/2013

Pirms divdesmit gadiem, 1993.gada 26.janvārī, īpašā kongresā Stokholmā tika dibināta Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International), kurā tolaik apvienojās divas lielākās izglītības darbinieku organizācijas – Pasaules skolotāju organizāciju konfederācija (WCOTP) un Starptautiskā Brīvo skolotāju arodbiedrību federācija (IFFTU). Education International dibināšanas kongresā piedalījās visietekmīgākie arodbiedrību līderi, pārstāvot 210 organizācijas un apvienojot 18 miljonus izglītības darbiniekus visā pasaulē. Šobrīd, svinot 20. gadadienu, Education International (EI) visapkārt pasaulei apvieno vairāk nekā 390 organizācijas 175 valstīs un pārstāv 30 miljonu biedru intereses.
EI apvieno skolotājus, profesorus, lektorus, pētniekus, izglītības vadītājus, atbalsta personālu un citus izglītības, zinātnes darbiniekus neatkarīgās un demokrātiskās arodorganizācijās. EI izveide bija ievērojams arodbiedrību solidaritātes sasniegums, apvienojot vienā organizācijā tik daudzas izglītības apvienības, katru ar saviem atšķirīgajiem politiskajiem un kultūras uzskatiem.
Šo daudzveidīgo organizāciju apvienību vieno kopīga politika attiecībā uz izglītību un nozares darbinieku darba tiesībām, kas daudzos gadījumos ir sevi pierādījusi, izmantojot saskaņotu un koordinētu rīcību biedru interešu aizstāvībā.
Caur interešu aizstāvības darbu EI iestājas par kvalitatīvu izglītību visiem, galveno uzsvaru liekot uz izglītības profesionāļu būtisko lomu izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Divdesmit gadu laikā EI ir izdevies saglabāt izglītības nodrošinājumu visiem, kas aizvien ir viena no galvenajām prioritātēm starptautiskajā sabiedrībā. EI ir iemantojusi UNESCO, ILO, OECD, Pasaules Bankas un citu nozīmīgu globālo organizāciju atzinību, apspriežot būtiskus izglītības politikas jautājumus starptautiskā un reģionālā līmenī.
LIZDA kā EI dalīborganizācija vēl šai apvienībai turpināt pirmajos 20 gados veiksmīgi uzsāktos attīstības soļus un smelties spēku no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 32 tūkstošu lielā kolektīva atbalsta.
Aicinām iepazīties ar brošūru par EI 20. gadadienu (1993 – 2013) šeit!