Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aicinām atjaunot izdienas pensijas pedagogiem

Piektdiena 25/01/2013


Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir iepazinusies ar Labklājības ministrijas izstrādāto koncepcijas projektu par izdienas pensiju piešķiršanu, kurš šā gada janvārī ar sociālajiem partneriem tika apspriests Sociālās drošības apakšpadomes sēdē. Sanāksmē partneri diskutēja par priekšlikumiem izdienas pensiju sistēmas pilnveidošanai, kas būs par pamatu izdienas pensiju likumprojektam.
Koncepcijas projektā ir izvirzīti vairāki problēmas risinājuma varianti, no kuriem arodbiedrība atbalstīja II risinājuma variantu, kas paredz paplašināt pašreizējo ikdienas pensijas saņēmēju loku, nodrošinot izdienas pensijas strādājošajiem, kuriem darbs saistīts ar paaugstinātām prasībām veselības stāvoklim un īpašiem nenovēršamiem darba riskiem vai izdegšanas sindromu.
Pedagogi ir profesija, kurai attiecināmi Ministru kabineta noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”. Pedagoga profesija ir saistīta ar profesionālo iemaņu zudumu un izdegšanas sindromu, kā rezultātā darbinieks nav spējīgs kvalitatīvi strādāt, pie kam pedagoga darba apstākļus nav iespējams uzlabot, ieviešot jaunas tehnoloģijas, jo darba specifika – tiešā saskare ar bērniem, paliek. Šo faktoru ietekmes rezultātā organismā notiek fizioloģiskas un psihoemocionālas izmaiņas, kas noved pie profesionālo iemaņu zuduma.
Izdienas pensijas visiem pedagogiem tika piešķirtas laikā no 1959.gada līdz 1993.gadam, kā arī atjaunota to izmaksa no 1996.gada 1.janvāra, kas radīja nevienlīdzīgu situāciju starp strādājošajiem pedagogiem. Izdienas pensijas līdz 1993.gadam tika piešķirtas neatkarīgi no vecuma un darbspēju stāvokļa, ar darba stāžu pēc specialitātes ne mazāku par 25 gadiem.
Saprotot, ka piešķirt izdienas pensijas kā līdz 1993.gadam – visiem pedagogiem, nav iespējams, arodbiedrība uzskata, ka ir nepieciešams rast iespēju piešķirt izdienas pensiju atsevišķām pedagogu profesijām, kurās darba apstākļi ir īpaši ietekmējoši – sporta skolotājiem, speciālās izglītības skolotājiem un pirmsskolas izglītības skolotājiem.
Izdienas pensiju piešķiršana šīm pedagogu profesijām liecinātu par valsts ieinteresētību skolotāju sociālajā aizsardzībā pēc ilgstoša darba, kas viņiem radījis profesionālu izdegšanu.
Arodbiedrība uzsver, ka izdienas pensiju piešķiršanas pamatā ir konkrētas personas pieprasījums piešķirt izdienas pensiju, nevis noteikts datums, kad pensija pienākas kā tas ir ar vecuma pensiju piešķiršanu. To personu skaits, kas, iespējams, pieprasīs izdienas pensijas, nebūs liels un varētu sasniegt 10 – 15% no attiecīgajā profesijā un noteiktajā vecumā strādājošo skaita.