Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA biroja darbības pārskats 2012

Piektdiena 25/01/2013

 Aicinām iepazīties ar LIZDA biroja 2012.gada darbības pārskatu, kurā apkopota informācija par arodbiedrības paveikto biedru interešu aizstāvībā, pakalpojumu attīstību, informatīvo darbu, starptautisko sadarbību un kapacitātes stiprināšanu.
Daži skaitļi par LIZDA biroja darbību aizvadītā gada laikā:

• 11 profesionāli speciālisti (t.sk. priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks).
• 51 institūcijā un to 262 sanāksmēs aizstāvētas biedru intereses ES, Saeimas, valdības līmenī.
• 9 oficiālās tikšanās reizes ar izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli, 1 – ar Valdi Dombrovski.
• 1 vienošanās un 1 Sadarbības memorands ar IZM, 2 vienošanās par starptautisko sadarbību.
• 9 padomes, 6 valdes, 11 komisiju sēdēm sagatavoti izskatīšanai vairāk nekā 110 jautājumi.
• 2 818 konsultācijas, 31 atzinums par normatīvajiem aktiem, 21 iesniegums, 149 vēstules.
• 659 biedru nelaimes gadījumu iesniegumi, izmaksāta materiālā palīdzība Ls 73 798,34 apmērā.
• 42 pasākumos un semināros tikšanās ar biedriem 23 arodorganizācijās un reģionos.
• 3 vēstuļu un parakstu akcijas. 3 arodbiedrības informatīvās dienas.
• 73 plašsaziņas līdzekļiem pausts 151 viedoklis, kas publiskots 768 publikācijās.
• 5 tematiskās diskusijas ar 62 nozares ekspertiem.
• 1 mājas lapa ar 500 unikālajiem apmeklētājiem dienā. 7 profili sociālajos medijos.
• 3 avīzes „Pietura” numuri. 48 elektroniskās ziņu lapas. 17 informatīvie materiāli.
• 6 konkursos nacionālā mērogā piedalījies 151 dalībnieks.
• 90 uzņēmēji atlaižu grozā un 11 apkopojumi.