Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iesniegusi ministrijai precizētu Sadarbības memoranda projektu

Otrdiena 29/01/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ņēmusi vērā biedru un sadarbības partneru iesūtītos priekšlikumus augstākās izglītības, zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, kas ietverti Sadarbības memoranda projekta precizētā versijā un 24.01.2013. iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā par augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksas pārskatīšanu.
Arodbiedrības iesniegtos priekšlikumus plānots apspriest IZM darba grupas nākamajā sanāksmē 31.01.2013. Tāpat, atsaucoties arodbiedrības aicinājumam, 06.02.2013. notiks Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēde par zinātnes finansējumu un attīstību, jo valsts finansējuma nepalielināšana apdraud zinātnes un augstākās izglītības nākotni. Komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete informēja, ka piedalīties sēdē komisija aicinājusi arī izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli.