Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jaunie pedagogi aktīvi iesaistās LIZDA darbā

Otrdiena 19/02/2013

Līga Bajāre, Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Bērstelē arodbiedrības priekšsēdētāja

15.02.2013. aktīvākie Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedri vecumā līdz 35 gadiem tika aicināti uz jauniešu pirmo sanāksmi Rīgā, kurā iepazinās ar arodbiedrības darbības un nozares darbinieku interešu aizstāvības aktualitātēm, kā arī jauno pedagogu iesaistes iespējām topošajā LIZDA jauniešu padomē.
LIZDA apvieno 57% no izglītībā un zinātnē strādājošajiem Latvijā, to skaitā 5% biedru, kuri ir vecumā no 19 – 30 gadiem. Arodbiedrības jauniešu sanāksmē piedalījās 20 aktīvākie arodbiedrības jaunieši no Baldones, Bauskas, Bērsteles, Ikšķiles, Jēkabpils, Kandavas, Rēzeknes, Rīgas, Salacgrīvas, Salaspils, Stalbes, Valmieras, Vangažiem, Vecsaules.
Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar arodbiedrību un rosināt diskusijas par aktīvu jauniešu iesaistīšanos tās darbībā. LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs bija sarīkojis ne tikai atraktīvu un interesantu darba gaitu ar pārsteigumiem, bet arī uzaicinājis profesionālus diskusiju vadītājus. Dienas garumā arodbiedrības jaunieši iepazinās un diskutēja ar LIZDA vadību un speciālistiem.
LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško iepazīstināja ar LIZDA darbības prioritātēm 2013.gadā un pārrunāja dažādus šā brīža aktuālākos jautājumus izglītības un zinātnes darbinieku interešu aizstāvībā.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča ar lielu iedvesmu jauniešiem pastāstīja par LIZDA vēsturi un arodbiedrības attīstību līdz mūsdienām, kā arī aicināja aktīvi līdzdarboties arodbiedrības darbā. Marcinkēviča ar savu uzrunu aicināja aktīvākos jaunos pedagogus izglītot un iepazīstināt savus skolēnus un viņu vecākus ar daba tiesībām un drošību. Viņa arī aicināja kopā veidot attieksmi par nodokļu maksāšanas vajadzību un nozīmi valsts attīstībai. Marcinkēvičas kundze izteica nepieciešamību vērsties pie vadības un pašvaldībām, lai tās izteiktāk pievērstos jaunajām ģimenēm ar bērniem, lai veicinātu cilvēku labklājības un nodrošinātu sociālās garantijas. Var piekrist viņas domu gājienam, ka daudzi gaida, kad kāds nāks un darīs to visu mūsu vietā, bet, lai cīnītos pret netaisnību, nepieciešamas stipras arodbiedrības ar aktīviem biedriem. Mums visiem kopā jācīnās par strādājošajiem Latvijā kopumā. Lai būtu cienīgi darba apstākļi, lai nebūtu jābrauc prom no valsts. Šī uzruna mūsos ieviesa pārliecību, ka esam satikušies vairāki līderi, kuri ir gatavi uzsākt aktīvu darbošanos sevis un kolēģu labā.
Par arodbiedrības biedru juridisko aizstāvību un iespējām saņemt palīdzību jauniešiem pastāstīja LIZDA juriskonsulte Brigita Fricsone. Lai mazāk pārpratumu rastos savā darba vietā, juriskonsulte aicināja vienmēr kārtīgi izlasīt savu darba amata aprakstu, kam jābūt balstītam uz darba likumdošanu. Viņa vērsa arī jauniešu uzmanību uz darba koplīguma nepieciešamību.
Par LIZDA biedru nelaimes gadījumu apdrošināšanu un fonda izmantošanu, tā piedāvājumu biedriem jauniešiem pastāstīja LIZDA priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš.
Dienas gaitā tikām iepazīstināti ne tikai ar aktualitātēm, problēmām un iespējām, bet arī ieguvām lieliskus, jaunus domubiedrus, kuri ir enerģijas un gribasspēka pilni kopā paveikt labus darbus. Neatsverama ir šīs sanāksmes  iegūtā pārliecība, ka esam nozīmīgi savas valsts šodienas, rītdienas un vēstures veidošanā. Ir milzīgs prieks par jauniegūtajiem domubiedriem un atziņām.

Lai mums kopā izdodas!