Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Semināra iespēja jaunajiem pedagogiem!

Ceturtdiena 21/02/2013

Aicinām jaunos pedagogus vecumā līdz 35 gadiem piedalīties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības jauniešu padomes komandas veidošanas seminārā, kurš notiks 2013.gada 23. – 24.februārī, viesu namā „Mauriņi”. Aicinām LIZDA biedrus izmantot iespēju un pieteikt dalību seminārā līdz š.g. 22.februārim, rakstot uz e-pastu edgars@lizda.lv vai zvanot pa tālruni 22017920!
 
PIETEIKŠANĀS SEMINĀRAM NOSLĒGUSIES!
 
Semināra mērķis ir veicināt arodbiedrības jauniešu savstarpējo sadarbību un izvirzīt LIZDA jauniešu padomes turpmākās darbības prioritātes. Savukārt topošās LIZDA jauniešu padomes mērķis būs apvienot arodorganizāciju jauniešus, lai aizstāvētu viņu tiesības un intereses, izglītotu un popularizētu arodbiedrību darbību jauniešu vidū, kā arī veicinātu jauniešu iesaisti arodbiedrības darba kvalitātes uzlabošanā.

LIZDA jauniešiem dalība seminārā ir bezmaksas. Seminārs tiek rīkots ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) ietvaros.