Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jaunie pedagogi apzinās risinājumus darba grūtību mazināšanai skolās

Piektdiena 22/02/2013

23. – 24.februārī jaunie pedagogi no visas Latvijas tiksies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkotā seminārā, lai apzinātu iespējamās atbalsta aktivitātes jauno speciālistu darba dzīves uzsākšanai Latvijas izglītības iestādēs. LIZDA jauniešu padomes seminārs notiks viesu namā „Mauriņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

Praksē balstītas pieredzes un kolēģu empātijas trūkums, liels ikdienas darba dokumentācijas slogs, ierobežoti finansiālie līdzekļi darba veikšanai un zems atalgojums – tās ir galvenās Latvijas izglītības darbinieku vecumā līdz 30 gadiem grūtības pirmajos darba gados izglītības iestādēs, kuras aptaujā un savstarpējā diskusijā šā gada sākumā konstatējuši LIZDA jaunieši. Turklāt 41% no aptaujātajiem jaunajiem pedagogiem, uzsākot darbu izglītības iestādē, nav saņēmis nekāda veida atbalstu kā jaunais speciālists.

Arodbiedrība iestājas par cienīgiem darba apstākļiem jaunajiem pedagogiem, tādēļ veido LIZDA jauniešu padomi. Tās pirmajā seminārā tiks veicināta jauniešu savstarpējā sadarbība un kopīgi izvirzītas padomes turpmākās darbības prioritātes jauno speciālistu darba grūtību mazināšanai.

LIZDA ir neatkarīga sabiedriskā organizācija, kura apvieno 32 tūkstošus izglītības un zinātnes darbinieku un iestājas par viņu ekonomisko, sociālo, profesionālo interešu aizstāvību. 5% jeb 1 537 arodbiedrības biedri ir jaunie izglītības un zinātnes darbinieki vecumā no 19 – 30 gadiem. LIZDA jauniešu seminārs notiek ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) ietvaros.