Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Atbalsts jauno pedagogu darba uzsākšanai

Sestdiena 02/03/2013

Latvijas izglītības darbinieku vecumā līdz 30 gadiem galvenās grūtības pirmajos darba gados izglītības iestādēs ir praksē balstītas pieredzes un kolēģu empātijas trūkums, liels ikdienas darba dokumentācijas slogs, ierobežoti finansiālie līdzekļi darba veikšanai un zems atalgojums. Šīs grūtības šā gada sākumā LIZDA jaunieši konstatējuši savstarpējās diskusijās un aptaujā. Turklāt gandrīz puse no aptaujātajiem jaunajiem pedagogiem, uzsākot darbu izglītības iestādē, nav saņēmuši nekāda veida motivējošu atbalstu kā jaunie speciālisti.

Lai apzinātu jauno pedagogu darba grūtību iespējamos risinājumus un veicinātu jauniešu savstarpējo sadarbību, februāra beigās notika divu dienu LIZDA jauniešu izbraukuma seminārs, kurā piedalījās 25 jaunie speciālisti no visas Latvijas. Semināra pirmā diena tika veltīta iepazīšanās un jauniešu padomes komandas veidošanas aktivitātēm, bet otrajā dienā jaunieši radošās aktivitātēs un diskusijās definēja savas darbības prioritātes.

Kā galveno iespējamo atbalsta un motivācijas aktivitāti jauno speciālistu darba dzīves uzsākšanai Latvijas izglītības iestādēs LIZDA jaunieši minējuši „Starta komplekta” izveidi, kas nacionālā un reģionālā līmenī ietvertu: jēgpilnas augstākās izglītības studiju prakses ar papildus atalgojumu prakses vadītājiem; spēcīgu mentoru un metodisko atbalstu (pirmās nepieciešamības materiāli, paraugi, ieteikumi); vadības konsultācijas efektīvā darba dokumentācijas kārtošanā; psihologa konsultācijas un seminārus pašiedvesmai; kopīgus jauno pedagogu pieredzes apmaiņas braucienus uz izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs; konkursus jaunajiem pedagogiem sevis pierādīšanai sabiedrībā; radošās nometnes un meistarklases; apdrošināšanu un vienotu projektu fondu.

LIZDA jauniešu seminārs bija izdevies, ko apliecina arī dalībnieku atsauksmes un vērtējums – vidēji 9,3 no 10 punktiem. Jaunā skolotāja no Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Bērstelē Līga Bajāre pēc semināra atzina, ka seminārs ir bijusi lieliska iespēja satikt domubiedrus un gūt pārliecību, ka neesi vienīgais „revolucionārs” savās domās un darbībā. „Mēs esam enerģijas un gribasspēka pilni kopā arodbiedrībā paveikt labus darbus,” sacīja Līga.
Savukārt Vecsaules pamatskolas skolotāja Līna Spēka un Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” skolotāja Ilze Vaičekone uzsvēra seminārā radīto kopības sajūtu, kura tālākā jauniešu padomes darbībā būs ļoti svarīga, īpaši izpaužoties katra jaunā pedagoga personīgajiem mērķiem.

LIZDA jauniešu seminārs notika ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) ietvaros.

Arodbiedrība iestājas par cienīgiem darba apstākļiem jaunajiem pedagogiem, tādēļ veido LIZDA jauniešu padomi. Darbs ar arodbiedrības jauniešiem balstīts gan LIZDA V kongresa lēmumā, gan darbības pamatvirzienos 2010. – 2015.gadam. LIZDA šobrīd apvieno vairāk nekā 32 tūkstošus izglītības un zinātnes darbinieku, no kuriem 5% biedru ir vecumā no 19 – 30 gadiem. Saskaņā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jauniešu padomes nolikumu jaunietis ir arodbiedrības biedrs vecumā līdz 35 gadiem. No aptuveni 100 000 dažādu nozaru arodbiedrību biedriem visā Latvijā tikai 11% ir jaunieši vecumā līdz 35 gadiem.

Foto no LIZDA jauniešu semināra