Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā

Trešdiena 10/04/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šobrīd apvieno 31 930 biedrus, no kuriem 30 807 ir aktīvi strādājošie biedri, 987 biedri ir nestrādājošie pensionāri, bet 136 biedri ir studenti un audzēkņi. LIZDA 1 306 arodorganizācijās visā Latvijā apvieno 57% nozarē strādājošos.

Vislielākais LIZDA biedru skaits attiecībā pret strādājošiem ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas arodorganizācijā, kas apvieno 90% strādājošos. Savukārt 80% biedru apvieno Gulbenes novada, Tukuma starpnovadu un Liepājas Universitātes arodorganizācijas. 70% biedru no visiem strādājošajiem ir LIZDA Aizkraukles starpnovadu, Alūksnes un Apes novadu, Balvu starpnovadu, Bauskas starpnovadu, Dobeles starpnovadu, Limbažu starpnovadu, Talsu starpnovadu, Valmieras starpnovadu, Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes arodorganizācijās.
Kas ir Jūsu panākumu atslēga jaunu biedru piesaistē?Tatjana Marhileviča, LIZDA Tukuma starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja


Mūsu arodorganizāciju priekšsēdētāji ar katru izglītības darbinieku veic individuālas sarunas, iepazīstinot gan ar biedra iespējām, gan arodbiedrības misiju. Tā ir biedru ticība solidaritātei, jo vienotībā ir spēks, kas palīdz sarunās ar lēmumu pieņēmējiem. Mūsu biedri ir novērtējuši 24 stundu/7dienu nedēļā apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kā arī kopības sajūtu, ko rada izklaides un atpūtas pasākumi. Būtiskas ir arī sociālā fonda iespējas biedriem.
Laima Aigare, LIZDA Alūksnes un Apes novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja

Saikne ar esošajiem un jaunajiem biedriem – bieži sanāk tikties ar arodorganizāciju pārstāvjiem novados, jo pati esmu izglītības darbiniece un manas ikdienas darba gaitas saistītas ar pārvietošanos no vienas izglītības iestādes uz citu. Mūsu arodorganizāciju līderu sadarbības pamatā ir uzticība. Biežā ciemošanās ļauj apmainīties ar aktuālo informāciju un kolēģu viedokļiem.

Inta Libreiha, LIZDA Talsu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja


Mūsu biedri ir novērtējuši Sociālās palīdzības fondu, kurā ir garantēta materiālā palīdzība biedriem dažādās neapskaužamās un sociāli smagās dzīves situācijās, piemēram, veselības pabalsti, apbedīšanas izdevumu segšana. Bet galvenais biedru piesaistes noslēpums ir mūsu arodorganizāciju priekšsēdētāji izglītības iestādēs, kurus raksturo entuziasms, pieredze, atbildība un autoritāte.
Zinta Irbe, LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja


Tas ir kopīga darba rezultāts, jo mēs tiešām dūšīgi strādājam. Biedriem patīk jau par tradīciju kļuvušie kopīgie pasākumi – Radošo pedagogu saiets, sporta spēles, pensionēto pedagogu aktivitātes, tikšanās ar izglītības speciālistiem un citi interesanti pasākumi. Novērtēta ir arī biedriem un viņu ģimenes locekļiem piedāvātā kolektīvā veselības apdrošināšanas iespēja.