Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pētījumu par cienīgu darbu pedagogiem veiks Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Trešdiena 17/04/2013

Arodbiedrība atklātā iepirkuma konkursā pieņēmusi lēmumu uzticēt Latvijas Lauksaimniecības universitātei pētījuma veikšanu par izglītības darbinieku vajadzībām nodarbinātības stabilitātes un cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā un šo jautājumu aktualizēšanu darba koplīgumos Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” ietvaros.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai pētījuma rezultāti dos iespēju iegūt integrētu skatījumu uz pedagogu darba vidi, sociālo drošību un sociālo dialogu dažādās izglītības iestādēs, kā arī dažādos sociālekonomiskos, ģeogrāfiskos un kultūrvēsturiskos apstākļos. Tāpat iecerēts noskaidrot pedagogu viedokli par galvenajiem darba vides, sociālās drošības un sociālā dialoga pilnveidošanas ceļiem, kas dotu iespēju arodbiedrībai pilnveidot darba koplīgumu izstrādi. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, secinājumiem un ieteikumiem tiks stiprinātas arī arodbiedrības iespējas un kapacitāte diskusijām ar Izglītības un zinātnes ministriju un pašvaldībām par pedagogu cienīga darba nosacījumu pilnveidošanu.

Pētījumu plānots pabeigt līdz šā gada rudenim. Pētījums notiks LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 2012/104573) ietvaros ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras atbalstu un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” finansējumu.