Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LBAS jaunieši vingrošanas akcijā pie MK atgādinās par veselīgiem darba apstākļiem

Pirmdiena 29/04/2013

Lai vērstu darba devēju un valdības uzmanību uz darbinieku tiesībām strādāt veselīgos darba apstākļos un saņemt taisnīgu darba samaksu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Jauniešu padome rīko Darba svētkiem veltītu vingrošanas akciju, kas notiks otrdien, 30.aprīlī, plkst. 13:00, Rīgā, alejā pie Ministru kabineta.

Vingrošana ir veselīga dzīvesveida pamats, ko var piekopt katrs darbinieks. Savukārt veselīgi apstākļi un taisnīga samaksa ir cienīga darba pamats, ko var nodrošināt darba devēji un valdība. Tādēļ arodbiedrību jaunieši aicina darba devējus un valdību sociālā dialoga ceļā ikvienam darbiniekam nodrošināt cienīgu darbu.

Latvijā darbinieki strādā garas un smagas darba stundas par niecīgu atalgojumu. Darbā gūtais nogurums un izdegšanas līmenis salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ir viens no augstākajiem. Strādājošajiem nākas saskarties ar nedrošiem un kaitīgiem darba apstākļiem, darbu bez līguma vai ar prettiesiskiem noteikumiem, aplokšņu algām, zemu atalgojumu, pārmērīgu spiedienu un bailēm norādīt darba devējam par savām tiesībām uz veselīgiem darba apstākļiem un taisnīgu samaksu.

Vingrošanā piedalīsies aptuveni 50 cilvēku no vairāk nekā 10 dažādu nozaru arodbiedrībām.
Akcija notiek sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

Darba svētki ir starptautiski darba ņēmēju svētki, kas pasaulē saistās ar plašām strādājošo nevardarbīgām aktivitātēm, lai atgādinātu savu valstu valdībām par ikviena darbinieka tiesībām uz cienīgu darbu. Latvijā šie svētki pirmoreiz notika 1893.gadā. Darba svētki tiek svinēti 1.maijā, kas likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” oficiāli atzīta par svētku dienu. Darba svētki ir oficiāla brīvdiena aptuveni 80 valstīs, tostarp, Latvijā.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 20 dalīborganizācijās apvieno 100 tūkstošus strādājošo un īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību. 11% no nozaru arodbiedrību biedriem ir jaunieši vecumā līdz 35 gadiem. LBAS Jauniešu padome iestājas par cienīgiem darba apstākļiem jauniešiem Latvijā.

Akcijā līdzdarbojas: