Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sveicam jauno pedagogu konkursa uzvarētājas!

Ceturtdiena 09/05/2013

Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz atbalsta pasākumu nepieciešamību un nozīmi jauno pedagogu darba dzīves uzsākšanā un apzinātu jauno pedagogu dažādās pieredzes Latvijas izglītības iestādēs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra” rīkoja konkursu „Jauno pedagogu skolas diena”. No iesūtītajiem 13 jauno pedagogu rakstiem konkursa žūrija noteica divus uzvarētājus. LIZDA izsaka pateicību visiem jaunajiem pedagogiem par atsaucību un piedalīšanos konkursā!

Konkursa galveno balvu – dalību jauno pedagogu vasaras nometnē Anapā un laikraksta „Izglītība un Kultūra” abonementu gadam – saņem Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienības – Vakara (maiņu) vidusskolas – bioloģijas un ķīmijas skolotāja Sanita Novožilova un Trikātas pamatskolas angļu valodas skolotāja Līga Veikšāne.

Ar jauno pedagogu pieredzi aicinām iepazīties arodbiedrības tīmekļa žurnālā www.SkolasDiena.lv un laikrakstā „Izglītība un Kultūra”!