Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Tava garantija 24 stundas 7 dienas nedēļā

Otrdiena 13/08/2013

05.07.2013. notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda valdes sēde, kurā izskatīti 53 nelaimes gadījumi un cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu Ls 7 067,02. Kopš gada sākuma fondā izskatīts 471 pieteikums, tostarp, 4 nāves gadījumi un līdz šim izmaksāti kopā Ls 54 162,19.
LIZDA ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām apdrošina savus biedrus pret nelaimes gadījumiem. LIZDA fonds ir iespēja strādājošam arodbiedrības biedram gūt materiālo palīdzību līdz Ls 2 000 (kompensāciju par traumu, dienas naudu, slimnīcas un ārstēšanās izdevumu atlīdzību u.tml.), ja biedrs cietis nelaimes gadījumā Latvijas teritorijā. Uzzini vairāk kādos nelaimes gadījumos LIZDA biedriem paredzēta materiālā palīdzība un kā to saņemt!