Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ministrs Dombrovskis iestājas par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu

Otrdiena 13/08/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pozitīvi vērtē, ka beidzot pēc ilgiem laikiem pedagogu darba samaksas paaugstināšana ir pasludināta par prioritāti, par izglītības un zinātnes ministra Vjačeslava Dombrovska pirmajās 100 dienās paveikto sacīja LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, vienlaikus gan uzsverot arī vairākus turpmāk steidzami risināmus jautājumus.

Līdz šim ministra un Izglītības un zinātnes ministrijas darāmo darbu sarakstā nomaļus ir palicis jautājums par pirmsskolas pedagogu darba samaksas paaugstināšanu un finansēšanu no valsts budžeta, kā arī ievērojams valsts atbalsts mazajām skolām. Aizvien nav rasts kopējā finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai un zinātnei, atbilstoši Augstskolu likuma 78.panta 7.daļai un Zinātniskās darbības likuma 33.pantam. Tāpat Mikiško norāda, ka ministrija „brauc vecajās sliedēs” un Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai, šobrīd aizvien atrodas diskusiju krustugunīs, tādējādi pedagogi savas mēnešalgas apmēru uzzinās vien septembra beigās.

Pats Dombrovskis atkārtoti akcentējis, ka pedagogu atalgojums ir ļoti zems un darba samaksas paaugstināšana ir viena no viņa prioritātēm. „Turpmākajos gados ir jāiet uz to, lai noteiktu pedagogiem pienācīgu atalgojumu,” uzsvēra ministrs. Viņš gan atzina, ka tas ir ilgtermiņa jautājums, uz ko jāvirzās. Izglītības un zinātnes ministrija jaunajās politikas iniciatīvās pedagogu motivācijas programmas īstenošanai, tai skaitā pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, ir pieprasījusi finansējumu nākamajā gadā – 10 miljonu latu apmērā.

VIDEO: Izglītības ministrs akcentē pirmajās 100 dienās sākto dialogu ar nozares pārstāvjiem