Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Uzklausītas arodbiedrību prasības nevienlīdzības mazināšanā; VSAOI likme – netaisnīga

Otrdiena 20/08/2013

20.08.2013. LBAS dalīborganizāciju vadītāju tikšanās laikā, arodbiedrību pārstāvji atzina, ka beidzot valsts budžeta veidošanas procesā valdība ir ņēmusi vērā jau gadiem ilgās arodbiedrību prasības sociālās nevienlīdzības mazināšanā, taču valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme tomēr ir sadalīta netaisnīgi.

Jau ziņots, ka valdības šodien atbalstītais variants paredz samazināt VSAOI likmi darba ņēmēju pusē no 11% uz 10,5% un samazināt VSAOI likmi darba devēju pusē no 24,09% uz 23,59%. Papildu tam plānots paaugstināt IIN atvieglojumu par apgādājamajām personām no 80 uz 116 latiem (165 eiro) un paaugstināt neapliekamo minimumu no 45 līdz 53 latiem (75 eiro).

Arodbiedrību pārstāvji norādīja, ka pirms krīzes VSAOI likme tika paaugstināta tikai darba ņēmējiem, taču tagad tiek samazināta arī darba devēju pusei. Rezultātā samazināsies darba ņēmēju iemaksas sociālās apdrošināšanas fondā, kas nozīmē arī mazāku pensiju nākotnē. Arodbiedrību pārstāvji uzsvēra, ka valdības darbība un lēmumi nav veicinājusi ražošanas attīstību, un sliktākā situācijā ir nostādīti darbinieki. Sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes samazināšana ir notikusi vienlaicīgi ar iemaksu „griestu” ieplānošanu ļoti lielu algu saņēmējiem, kā arī ar būtisku ieskaitījuma palielināšanu 2.pensiju līmenī, un šobrīd neviens nav sniedzis skaidrojumu, kā šīs izmaiņas ietekmēs sociālo budžetu un vai būs iespējas īstenot visu to, kas likumos noteikts. Tas, ka kārtējo reizi no šāda soļa iegūst bankas, ir skaidrs, bet, ko iegūst labticīgie nodokļu maksātāji, to valdība noklusē. Tāpēc šāds solis izskatās īstermiņa, ar vēlēšanām saistīta aktivitāte, kam maz sakara ar sociālo problēmu risināšanu pēc būtības.

Tāpat LBAS dalīborganizāciju vadītāji norādīja, ka pozitīvi nelieli soļi pagaidām ir sperti tikai valsts budžeta ieņēmumu daļā, arodbiedrības daudz būtiskākus risinājumus gaida tieši izdevumu daļā, runājot par stratēģiski svarīgo nozaru – izglītības, veselības aprūpes, iekšējās drošības, kultūras - darbinieku cienīgu darba samaksu. Arodbiedrības bija gaidījušas arī kaut nelielu progresivitātes ieviešanu nodokļu sistēmā. Diemžēl pagaidām valdības darbā nav jūtams ilgtermiņa skatījums, pārdomāta saistība starp valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu daļām.