Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pedagogam draudzīga izglītības iestāde

Ceturtdiena 29/08/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina Latvijas izglītības iestāžu vadītājus (darba devējus) piedalīties konkursā, lai novērtētu savu pedagogu darba vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīga izglītības iestāde 2013”.

Konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā vienlaicīgi kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide (savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole, stress, vardarbība), fiziskā vide (lietas, telpas, darba vieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums) un informatīvā vide (simboli, nozīmes, informācija, mediji, reputācija).

Lai sasniegtu cienīga darba apstākļus nepieciešams sociālais dialogs, tādēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina konkursā piedalīties tos darba devējus, kuru iestādēs izveidotas arodorganizācijas, kas ir viens no sociālās stabilitātes nodrošinātājiem.

Lai piedalītos konkursā, darba devējam līdz 2013.gada 6.septembrim elektroniski jāaizpilda pašvērtējuma anketa! Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu!

Pēc elektroniska dalības pieteikuma ar darba devēju sazināsies LIZDA pārstāvis un saskaņos konkursa žūrijas ekspertu vizīti izglītības iestādē, lai klātienē tiktos ar vadību un kolektīvu, novērtētu darba apstākļus un sagatavotu vērtējumu.

Konkursa žūrija noteiks uzvarētājus, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumu pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, reputācija, atalgojums.
 
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2013.gada oktobrī LIZDA rīkotā konferencē Rīgā, kas notiks Pasaules dienā par cienīgu darbu. Konkursa uzvarētāji iegūs unikāla dizaina apliecinājumu un arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīga izglītības iestāde 2013”, kā arī vērtīgas LIZDA piemiņas veltes izglītības iestādes kolektīvam.

Konkurss notiek LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 2012/104573) ietvaros ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras atbalstu un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” finansējumu.