Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]



  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 





   











Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikums

Pirmdiena 02/09/2013

Skola – tā ir vieta, kur cilvēks var izveidot stingru un drošu pamatu savai nākotnei, lai tālākajā dzīvē dotos pretī drosmīgi un gudri uzstādītiem mērķiem.

Ikvienam bērnam piemīt kāds talants, īpaša interese par kādu zinātni vai prasmēm. Tieši tādēļ skolas laiks ir lielo iespēju laiks, lai atklātu un attīstītu šo talantu un turpmākajā dzīves gaitā kļūtu par spēcīgu personību. Skolā pavadītie gadi ir īpaši nozīmīgi un vērtīgi, jo tas ir laiks, kuru pilnībā varam ieguldīt jaunā cilvēka zināšanās un prasmēs.  
 
Skola ir tā vieta, kur vistiešākajā nozīmē veidojas Latvijas nākotne. Gudri un izglītoti cilvēki, kas spēj paust un argumentēt savu viedokli, iedegties par kādu ideju – tas ir Latvijas attīstības un izaugsmes pamats. Pateicos ikvienam skolotājam, kurš apzinās skolas neatsveramo nozīmi cilvēka dzīvē un ar savu sirdsgudrību, nesavtību un entuziasmu spēj dot iespējami labāko saviem audzēkņiem.
 
Ilggadējās diskusijas par Latvijas izglītības jomu liecina, ka izglītības sistēmā nav vieglu risinājumu, taču esmu pārliecināts, ka kopīgā konstruktīvā diskusijā un, pārņemot starptautisko pieredzi, Latvijas izglītības sistēmu izdosies izveidot par vienu no labākajām Eiropā. Tikai izglītībā ir mūsu valsts pamats, attīstība un nākotne!
 
Jaunajā mācību gadā ikvienam novēlu izturību, pacietību un gandarījumu, saņemot un redzot atdevi no sava ieguldītā darba!
 
Sirsnīgi sveicu visus Latvijas skolēnus, studentus, skolotājus un vecākus Zinību dienā!


Atsauce