Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Rīgas pirmsskolā pasakas zināsim, teātri rādīsim

Trešdiena 04/09/2013

Svetlana Kepša, projekta koordinatore un Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestādes arodorganizācijas priekšsēdētāja

Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedri, Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros no 2013.gada 18.marta līdz 2013.gada 29.novembrim īsteno projektu „Pasakas zināsim, teātri rādīsim”, ko finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projekta mērķi:
• veicināt sadarbību un saliedētību starp mikrorajona iedzīvotājiem un izglītības iestādēm;
• nodrošināt iespēju ikvienam mūsu izglītības iestādes bērnam un ģimenei izglītoties, attīstīt savus talantus un spējas radošā, draudzīgā gaisotnē;
• popularizēt latviešu un krievu kultūras tradīcijas, caur teātra spēli, bērniem, vecākiem un mikrorajona izglītības iestādēm;
• pilnveidot teatrālās studijas darbību, veicināt katra projekta dalībnieka adaptāciju un integrāciju sociālajā vidē.

Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji uzskata, ka, pateicoties šim projektam, sadraudzība un sadarbība starp rajona izglītības iestādēm kļūst ilgtspējīgāka. Bērni gūst pieredzi komunicēt ar citu mazākumtautību izglītības iestāžu bērniem, latviešu izglītības iestāžu bērniem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem.
Projekta laikā bērni un vecāki paplašina savas zināšanas par teātriem, to daudzveidību un gūst praktiskās iemaņas teātra spēlē. Daudziem no bērniem un vecākiem pirmo reizi ir iespēja apmeklēt Latvijas leļļu teātri un Latvijas Nacionālo operu.
Plānots, ka visiem projekta dalībniekiem radīsies lielāka sapratne par to, cik būtiski ir zināt dažādas valodas un tautu tradīcijas, svinot Līgo, Mārtiņus un Ražas svētkus.
Iestādes bērnu vecākiem projekts dod iespēju parādīt citiem savu radošumu un dažādus talantus – šūšanā, zīmēšanā, aktierspēlē, saskarsmē, kas savukārt palīdzēs gūt motivāciju savai integrācijai sabiedrībā. Vecāki vairāk brīvo laiku pavada kopā ar saviem bērniem, izveidojaies bērnu un vecāku kopīgas intereses un teātra spēle, iespējams, kļūs par ģimenes tradīciju.
Piedaloties ekspertu M.Porietes un P.Vilkastes semināros un radošajās darbnīcās, pedagogi un vecāki apgūst skatuves valodu, izrāžu noformējumu un leļļu gatavošanu, iepazīstas ar teātra spēli dažādu tautu tradīcijās, ka arī gūst praktiskas iemaņas iepazīšanās un sadarbības veidošanā interaktīvā darbībā.
Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies iestādes materiālā bāze, grupas papildināsies ar dažādām pašizgatavotām maskām, lellēm, tērpiem. Muzikālajā zālē tiks ierīkots teātra skatuves apgaismojums, tiks izgatavots aizslietnis, kur leļļu teātri varēs rādīt gan pieaugušie, gan bērni. Izveidosies teātra studijas kodols no iestādes bērniem, radošiem darbiniekiem un vecākiem. Uz studijas izrādēm plānojam aicināt ne tikai izglītības iestāžu bērnus un pedagogus, bet arī sadarbībā ar sociālajiem dienestiem rajona iesaistīt vientuļos pensionārus.