Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vērtē pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes

Trešdiena 11/09/2013

Šonedēļ, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) žūrija sākusi vērtēt pedagogu darba apstākļus 30 izglītības iestādēs visā Latvijā, kuru vadītāji – darba devēji, pieteikuši dalību konkursā, lai iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīga izglītības iestāde 2013”.

LIZDA konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija, reputācija.

Turpmāko nedēļu laikā LIZDA konkursa žūrija viesosies Rubenes pamatskolā, Jaungulbenes profesionālajā vidusskolā, Rīgas 74. vidusskolā, Saldus pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Pasaciņa”, Salas novada PII „Ābelīte”, Jēkabpils vakara vidusskolā, Ogresgala pamatskolā, Cesvaines vidusskolā, Valmieras speciālajā PII „Bitīte”, Valmieras 5. vidusskolā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā, Pededzes pamatskolā, Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda”, Griķu pamatskolā, Laucienes pamatskolā, Daugavpils 9. speciālajā PII, Rīgas 13. PII „Ābecītis”, Olaines 1. vidusskolā, Suntažu vidusskolā, Krustpils pamatskolā, Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Vangažu PII „Jancis”, Babītes vidusskolā, Rīgas 182. PII, Lādezera pamatskolā, Bauskas sākumskolā, Rīgas 110. PII, Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā, Rīgas 5. PII „Čiekuriņš”.

LIZDA žūrija noteiks konkursa uzvarētājus, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumu pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, reputācija, atalgojums.
 
Konkursa uzvarētājus LIZDA paziņos 2013.gada 9.oktobrī, Pasaules dienai par cienīgu darbu veltītā starptautiskā konferencē Rīgā. Konkursa uzvarētāji iegūs unikāla dizaina apliecinājumu un arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīga izglītības iestāde 2013”.

Konkurss notiek LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 2012/104573) ietvaros ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu.

FOTO: Konkursa žūrijas pārstāvji Laucienes pamatskolā