Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Deputāti skolas dienā „ēnos” pedagogus

Pirmdiena 16/09/2013

No 16.septembra līdz 4.oktobrim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīko akciju „Skolas diena 2013”, kuras laikā aicina Saeimas un pašvaldību deputātus, Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekus uz dienu kļūt par pedagogu „ēnām” un iejusties izglītības darbinieku ikdienas darba ritmā.

Arodbiedrība turpina tradīciju un rīko akciju „Skolas diena”, lai veicinātu sabiedrības izpratni par pedagogu darba ikdienu un rosinātu lēmējvaras lielāku atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei. Šogad arodbiedrība akcijā aicina deputātus īpašu uzmanību pievērst pedagoga lomai kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, novērtējot viņu misiju pārmaiņu īstenošanā.

Trīs nedēļu garumā deputātus uzņems vairāki desmiti pirmsskolas, profesionālās, speciālās, interešu un vispārējās izglītības iestādes visā Latvijā. Akcijas laikā lēmējvaras pārstāvjiem ir iespēja kopā izbraukt ar skolēnu autobusu, piedalīties un kopīgi vadīt mācību stundas, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem, viņu vecākiem, ieturēt maltīti skolas ēdnīcā, pēcpusdienā līdzdarboties pagarinātās dienas grupās un pulciņu radošajās aktivitātēs, kā arī palīdzēt pedagogiem sagatavoties nākamās dienas mācību procesam.

LIZDA akciju „Skolas diena” pirmo reizi rīkoja 2011.gadā, bet pērn tajā iesaistījās 261 pašvaldību un Saeimas deputāts, kas uz vairākām stundām kļuva par 1034 pedagogu „ēnām” 291 izglītības iestādē visā Latvijā. Kā liecina pagājušā gada akcijas rezultāti, deputātu skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās uzlabot pedagogu darba vidi.

Ieguvumi no akcijas ir daudzveidīgi, ko apliecina arī daži no redzamākajiem 2012.gada akcijas rezultātiem, piemēram, Ventspils novada deputātu skolas dienai sekoja tūlītēja rīcība, nodrošinot būtisku atbalstu pedagogiem – Ventspils 2.pamatskolas speciālajās klasēs darbu sācis skolotāja palīgs. Tērvetes novada deputāti ieguvuši pārliecību, kāpēc saistībā ar skolēnu pārvadāšanu skolām ir nepieciešams pašvaldības atbalsts skolēnu pagarināto grupu darba nodrošināšanai. Pļaviņu novada deputāti Odzienas skolā dāvināja dāvanu karti grīdas krāsu iegādei skolas ekoklasei un vēstures kabinetiem. Rēzeknes pilsētas domes deputāti guvuši apliecinājumu un piešķīruši 10 000 latu izglītības darbinieku medicīniskās pārbaudes apmaksai. Priekules novada deputāti atzinuši nepieciešamību celt jaunu malkas šķūni Virgas pamatskolas vajadzībām. Aizputes novada deputāti solīja veikt Aizputes bērnudārza novecojušo mēbeļu nomaiņu. Pēc Cesvaines novada deputātu skolas dienas Cesvaines vidusskolā noslēgts koplīgums, kurā pašvaldība piekrīt piemaksāt pedagogiem par briļļu iegādi 60 latus. Saldus novada deputātu gūtais priekšstats Saldus pirmsskolas izglītības iestādē „Īkstīte” palīdzēja mainīt deputātu domas un vairs netiek runāts par iespējām slēgt šo bērnudārzu. Auces novada deputāti pārrunāja skolēnu apgādi ar mācību līdzekļiem un pašvaldības iespējas. Madonas novada deputāti pēc skolas dienas diskusijas ar Saeimas deputāti Inu Druvieti Ļaudonas vidusskolā nolēma grāmatu iepirkumu novadā veikt vienoti no izdevēja, lai par to pašu naudu varētu nopirkt vairāk mācību līdzekļus. 11. Saeimas deputāte Dana Reizniece – Ozola pēc Pelču speciālās internātpamatskolas un Padures skolas apmeklējuma secinājusi, ka visā valstī nepieciešams novērst mācību grāmatu un ir metodisko materiālu trūkumu speciālajām skolām.

Ar plašāku informāciju par akcijas šā gada norisi aicinām sekot līdzi www.lizda.lv kalendāram un ielūkoties Skolas dienas sadaļā. Jautājumus var izteikt akcijas koordinatoriem (skolasdiena@lizda.lv, 29142949) vai LIZDA dalīborganizācijām.

Akcija „Skolas diena 2013” notiek LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 2012/104573) ietvaros ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu.

LIZDA aicina deputātus iesaistīties akcijā "Skolas diena 2013" by Arodbiedriba on Mixcloud