Aptauja
Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
24,19,12,9,4,4,1,0,0,0
  5 32.88 % (24)
  7 26.03 % (19)
  6 16.44 % (12)
  8 12.33 % (9)
  3 5.48 % (4)
  4 5.48 % (4)
  9 1.37 % (1)
  1 0.00 % (0)
  2 0.00 % (0)
  10 0.00 % (0)
Balsis: 73


[Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   


165349782

Ceturtdiena 15/11/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sveic Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 100. gadadienā! Lai mūsu darbs, ticība saviem spēkiem un ieceres palīdz celt vienotu un spēcīgu valsti!   lasīt vairāk


Trešdiena 14/11/2018

Ir noskaidroti Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Pasaules skolotāju dienas ietvaros rīkoto konkursa pedagogiem "Mācot mācos pats" un konkursa skolēniem/studentiem “Liec savam pedagogam pasmaidīt!” uzvarētāji. Konkursu žūrija (LIZDA Valde) no vairākiem konkursa pieteikumiem ir izvēlējusies oriģinālākos pieteikumus. Balvu svinīgā pasniegšanas ceremonija plānota 2018.gada 7.decembrī LIZDA rīkotajā konferencē “Atbalsta sistēma pedagogiem: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā”. lasīt vairāk


Trešdiena 14/11/2018

2018.gada 14.novembrī notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valdes un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) Valdes tikšanās, kuras laikā tika diskutēts par abu organizāciju līdz šim realizētajām aktivitātēm, kā arī meklēti turpmākie sadarbības aspekti. Tikšanās laikā tika apskatīti vairāki temati, kā: koplīgumu nozīme un aktuālo jautājumu risināšana, sociālās garantijas un izdienas pensijas izglītības iestādēs strādājošajiem, iekļaujošās izglītības un speciālās izglītības realizācijas barjeras izglītības iestādēs, mērķdotācijas izlietojums, profesionālā pilnveide, labvēlīgākas reformas nozarē strādājošajiem un kā sasniegt augstākus sasniegtos rezultātus - individuāli, izglītības iestādē, pašvaldībā un valstī u.c. lasīt vairāk


Otrdiena 13/11/2018

Svētdien, 4. novembra pēcpusdienā, Dundagas novada Mazirbē izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks «Ķirškalnos». Milleru pāris un viņu meita ar ģimeni nu palikuši bez mājām. Viss ir sadedzis, izglābt izdevās burtiski sīkumus, jo uguns liesmas strauji izplatījās. Māja piederēja skolotājas Veronikas Milleres ģimenei, kura šeit dzīvoja kopā ar savas meitas ģimeni - znotu Kasparu Neimani un divām atvasītēm — 17 gadus veco dēlu un 12 gadus veco meitu. V.Millere 36 gadus strādāja Mazirbes internātpamatskolā par skolotāju. Skola tika slēgta šī gada 31. augustā. Situācija ir dramatiska, jo nupat zaudēts darbs, 20 gadus ģimenes lolotā māja un visa iedzīve. Pensijas vecums vēl nav sasniegts. Ugunsgrēkā cieta arī pati V.Millere, traumējot rokas. Gan V.Millere, gan viņas meita ir skolotāja un LIZDA biedre. Aicinām līdzcilvēkus atsaukties un ziedot jebkādu summu ģimenei jaunas dzīves uzsākšanai. lasīt vairāk


Pirmdiena 12/11/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina ikvienu pedagogu piedalīties aptaujā par profesionālās atbalsta sistēmas pilnveidošanu, kā nacionālajā, tā arī pašvaldības un izglītības iestādes līmenī. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti LIZDA turpmākajā sadarbībā ar valdību, lai rosinātu izglītības politikas veidotājiem iekļaut politikas plānošanas dokumentos pedagogu profesionālā atbalsta pasākumus. Jūsu viedokļu apkopojumi kalpos kā spēcīgi argumenti pedagogu atbalsta sistēmas pilnveidošanai. lasīt vairāk

Jaunākās aktualitātes
LIZDA NTSP sēdē aicina izskatīt vairākus nozares prioritāros pasākumus 2019. gada valsts budžetā
Ceturtdiena 15/11/2018
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē 2018. gada 24. oktobrī, aicināja izskatīt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekta un 2019. gada budžeta sagatavošanas procesa jautājumus. LIZDA aicināja rosināt likumprojektos: “Par valsts budžetu 2019. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam” noteikt vairākus prioritāros pasākumus. lasīt vairāk

LIZDA: bez papildus resursiem, t.sk. finansējuma, jaunā pamatizglītības standarta pilnvērtīga īstenošana var būt apdraudēta
Pirmdiena 12/11/2018
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepazīstoties ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" norāda uz vairākiem iebildumiem. LIZDA atbalsta mācību satura pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, bet norāda, ka plānojot un īstenojot pārmaiņu procesus izglītībā, nepieciešams nodrošināt atbilstošus materiāltehniskos resursus, cilvēku resursus un profesionālu atbalstu pārmaiņu īstenotājiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu jaunā kompetencēs balstītā mācību satura īstenošanu. Bez papildus resursiem, t.sk. finansējuma, valsts pamatizglītības standarta pilnvērtīga īstenošana var būt apdraudēta. lasīt vairāk

LIZDA sveic Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai
Piektdiena 09/11/2018
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sveic Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai! Kopš 2001. gada UNESCO 10. novembrī atzīmē Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai ar mērķi atgādināt UNESCO dalībvalstīm par to atbildību pārdomātas zinātnes attīstības veicināšanā un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanā zinātnes attīstībai. Līdzās šiem mērķiem UNESCO arī izceļ nepieciešamību novērtēt un sekmēt zinātnieku savstarpējo sadarbību, zinātnieku starpdisciplināro sadarbību un zinātnes rezultātu pārnesi politikas veidošanā un ekonomikā. lasīt vairāk

IZM apdraud darba ņēmēju interešu pārstāvniecību augstskolās
Trešdiena 07/11/2018
IZM norāda, ka LIZDA nav saistīta ar kvalitātes nodrošināšanas procesiem. IZM uzskata, ka jebkura organizācija, t.sk. LIZDA var pieteikties dalībai licencēšanas un akreditācijas procesos, bet nevēlas LIZDA pārstāvniecību noteikt normatīvajā regulējumā. LIZDA norāda, ka šobrīd IZM piedāvātais normatīvo aktu regulējums palielinās administratīvo slogu AIC. LIZDA norāda, ka izstrādātajos normatīvo aktu projektos ir paredzēta studentu kā pakalpojumu gala saņēmēja, IZM kā nozares politikas veidotāja, augstskolu vadītāju kā darba devēja līdzdalība akreditācijas procesos, bet netiek iekļauts augstākās izglītības iestāžu darbinieku pārstāvis. LIZDA uzsver, ka tieši augstskolu darbinieki ir tie, kas ikdienā nodrošina kvalitatīvu studiju procesu, līdz ar to ir svarīgs darba ņēmēju nodrošinājums ar nepieciešamajiem resursiem - atbalsts profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, adekvāti darba apstākļi un atalgojums, par ko iestājas LIZDA. lasīt vairāk

Darbu sāk 13.Saeimas jaunievēlētie deputāti – LIZDA biedri
Otrdiena 06/11/2018
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sirsnīgi sveic 13.Saeimā ievēlētos arodbiedrības biedrus: Dagmāru Beitneri-Le Gallu no Jaunās konservatīvās partijas un Ilmāru Dūrīti no Attīstībai/Par! LIZDA novēl panākumus un izdošanos uzņemoties jaunos amata pienākumus. LIZDA izsaka gandarījumu, ka Saeimā ir ievēlēti izglītības un zinātnes nozares eksperti, kuri arī turpmāk aktīvi varēs sekot kvalitatīvai reformu īstenošanai. lasīt vairāk