Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izglītības iestāžu vadība

LIZDA izglītības iestāžu vadītāju komisijas koordinatore:
Brigita Fricsone, juriskonsulte (brigita.fricsone[at]lizda.lv, 27897701)

LIZDA dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji darbam komisijā:
Agra Zaķe, Iecavas vidusskola;
Aina Bērce, Ogres Valsts ģimnāzija;
Aldis Tisenkopfs, Bukaišu pamatskola;
Aleksandrs Gžibovskis, Ezernieku vidusskola;
Anita Vilcāne, Vārkavas vidusskola;
Antra Gabranova, Līvu pamatskola;
Dagnija Gromova, Ventspils 4. vidusskola;
Elita Tisjaka, Laidu pamatskola;
Guntis Lazda, Ļaudonas vidusskola;
Inga Jansone, Svētes pamatskola;
Irēna Ābeltiņa, Lizuma vidusskola;
Jānis Liepiņš, Jaunpils vidusskola;
Juta Circene, Ozolmuižas pamatskola;
Lidija Vašuka, Popes pamatskola;
Mirdza Vīnberga, Jūrmalas sākumskola "Atvase";
Nataļja Kubasova, Rīgas 15. vidusskola;
Pēteris Tretjuks, Viļānu vidusskola;
Rasa Bidiņa, Blīdenes pamatskola;
Rudīte Markuss, Valmieras 5. vidusskola;
Selga Bībere, Pededzes pamatskola;
Uldis Katlaps, Talsu pamatskola;
Valdis Ozoliņš, Jēkabpils 3. vidusskola;
Valerijans Vizulis, Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Valērijs Jepiskoposovs, Liepājas 12. vidusskola;
Vija Jevdokimova, Limbažu 2. vidusskola;
Vija Poikāne, Rēzeknes 5. vidusskola;
Vija Salna, Daugavpils 10. vidusskola;
Vita Felsberga, Gaismas speciālā internātpamatskola;
Vita Skvorcova, Medumu vidusskola;
Zigmunds Mickus, Vaiņodes vidusskola.