Aptauja
Vai pedagoģiskā izglītība, ko šobrīd piedāvā augstākās izglītības iestādes Latvijā, nodrošina pedagogus ar visām darbam nepieciešamajām kompetencēm?
noteikti jā
drīzāk jā, nekā nē
drīzāk nē, nekā jā
noteikti nē
grūti pateikt
[Rezultāti] [Arhīvs]

  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   
542189736


Trešdiena 28/06/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sniedza atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs””, kurā vislielākais risks, ko LIZDA saskata un pret ko iebilst ir tas, ka pašvaldībai vairs nebūs tiesību pārdalīt mērķdotāciju, kas paredzēta interešu izglītības programmām. lasīt vairāk


Pirmdiena 26/06/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), izskatot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs””, savā atzinumā norādīja uz vairākiem iebildumiem. lasīt vairāk


Pirmdiena 26/06/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) līdz 2017.gada 7.jūlijam nosūtīt informatīvu vēstuli visām profesionālās izglītības iestādēm par sociālo garantiju nodrošināšanu. Vēstulē sniegtā informācija veicinātu veiksmīgu izglītības iestāžu budžeta plānošanas procesu nākamajam mācību gadam. lasīt vairāk

Trešdiena 21/06/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība Jums vēl priecīgus vasaras saulgriežus! lasīt vairāk


Otrdiena 20/06/2017

2017.gada 23.martā notika Ministru kabineta ārkārtas sēde, kurā tika skatīts informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu" . Pateicoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) neatlaidībai ārkārtas sēdes dienaskārtībā tika iekļauti vairāki izglītības nozarei aktuāli jautājumi. Viens no punktiem, kas tika iekļauts sēdes protokolā: “Pieņemt zināšanai Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izteikto aicinājumu un ministrijām, jo īpaši tām, kuru padotībā ir augstākās izglītības iestādes, izvērtēt iespēju Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros nodrošināt finansējumu zinātnei.” lasīt vairāk


Ceturtdiena 11/05/2017

LIZDA Padome 2017. gada 15. martā nolēma iesniegt iniciatīvu portālā ManaBalss.lv – nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta, lai novērstu diskrimināciju. Lai to panāktu, nepieciešams savākt ne mazāk kā 10 000 parakstu no Latvijas pilsoņiem, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.³ punktu tas var tikt izskatīts kā kolektīvais iesniegums Saeimai ar konkrētu prasījumu izskatīt to kā kolektīvu iniciatīvu. Parakstīties var tikai izmantojot internetbanku, lai nodrošinātu parakstu patiesumu un to, ka persona par konkrēto iniciatīvu parakstās vienu reizi. lasīt vairāk

Jaunākās aktualitātes
LIZDA tiekas ar Eiropas Komisijas ekspertiem
Trešdiena 28/06/2017
2017.gada martā notika Eiropas Komisijas ekspertu vizīte Latvijā, lai izvērtētu zinātnes finansēšanas sistēmu mūsu valstī. Vizītes ietvaros eksperti tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kā arī citām ar zinātni saistītām institūcijām. Diemžēl iepriekšējā ekspertu tikšanās reizē arodbiedrības pārstāvji netika aicināti, taču pēc LIZDA ierosinājuma šāda iespēja tika rasta ekspertu otrās vizītes laikā šī gada 19. jūnijā. lasīt vairāk

Baltā grāmata par Eiropas nākotni: LIZDA piedalās debatēs ar Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību
Trešdiena 07/06/2017
Kādai jābūt Eiropas Savienības nākotnei? Par šo jautājumu jeb pieciem iespējamajiem ES attīstības scenārijiem, kas apkopoti Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni, 2. jūnijā Eiropas Savienības mājā notika debates ar Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību. Debašu dalībniekus uzrunāja EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Latvijas Darba Devēju Konfederācijas prezidents un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas I grupas (darba devēju grupas) loceklis Vitālijs Gavrilovs, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas II grupas (darba ņēmēju grupas) loceklis Pēteris Krīgers, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas starptautisko un ES lietu padomniece, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas III grupas (dažādu interešu grupas) locekle Baiba Miltoviča. Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību debatēs pārstāvēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības arodbiedrību pārstāvji, tajā skaitā LIZDA, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Universitātes, Latvijas Studentu Apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Ārlietu ministrijas un citu institūciju pārstāvji. lasīt vairāk

LIZDA norāda uz nozares prioritārajiem pasākumiem saistībā ar valsts budžetu 2018.gadam
Ceturtdiena 01/06/2017
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vienmēr iestājas par savu biedru tiesībām un interesēm, un cenšas būt konstruktīvs sadarbības partneris. LIZDA aktīvi seko un savu iespēju robežās piedalās izglītības un zinātnes politikas veidošanas procesos. Ņemot vērā, ka valdībā notiek darbs pie likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”, LIZDA ir nosūtījusi aicinājumu Finanšu ministrei D.Reizniecei – Ozolai, Pārresoru koordinācijas centra vadītājam P.Vilkam un Izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim aicinājumu. lasīt vairāk

“Veselības centrs 4” piedāvā īpašas atlaides izglītības darbiniekiem
Ceturtdiena 01/06/2017
Arī pedagogiem, kā katru gadu, “Veselības centrs 4” piedāvā vasaras piedāvājumu ar īpašām atlaidēm! Uzzini kādi pakalpojumi pieejami uzrādot izglītības darbinieka apliecību un piesakies jau šodien! lasīt vairāk

Atlaides LIZDA biedriem jūnijā
Trešdiena 31/05/2017
Ikviens arodbiedrības biedrs, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti, pie sadarbības partneriem visā Latvijā var saņemt izdevīgas atlaides grāmatām un presei, kursiem, teātra izrādēm, tūrisma pakalpojumiem, kancelejas precēm, biroja un sadzīves tehnikai, apģērbiem, ķīmiskai tīrīšanai, skaistumkopšanai, optikai, medikamentiem, ārstu konsultācijām, ēdināšanas pakalpojumiem, pārtikas produktiem, precēm dārzam un saimniecībai, mēbelēm, traukiem, sporta precēm, foto, ziediem, dāvanām, u.c lasīt vairāk