Aptauja
Vai Jūs iesniedzāt savus priekšlikumus un vērtējumu par jauno mācību saturu?
Jā, iesniedzu
Nē, neesmu iepazinies/lasījis
Nē, neesmu informēts par šādu iespēju
Nē, jo manu viedokli tāpat neņems vērā
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   


637284951


Ceturtdiena 19/04/2018

Marta mēnesī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīkoja konkursu izglītības un zinātnes iestāžu arodorganizāciju kolektīviem “Mūsu INFO stends!”, kurā bija aicināts piedalīties ikviens izglītības/zinātnes iestādes kolektīvs. Konkursa mērķis bija noskaidrot atraktīvākos izglītības, zinātnes iestāžu kolektīvus, kuri ir izveidojuši efektīvākos arodbiedrības informācijas stendus. lasīt vairāk


Pirmdiena 16/04/2018

Lai uzlabotu finanšu pratību jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem (7.–9. kl.), Latvijas Komercbanku asociācija (LKA), Junior Achievement Latvija (JAL) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) marta vidū, tiešsaistē, organizēja “European Money Quiz” nacionālo viktorīnu, kurā piedalījās 48 klases no visas Latvijas. Divi labākie skolēni no uzvarētāju klases 8. maijā Briselē cīnīsies par uzvaru 30 Eiropas valstu konkurencē, savukārt Ogres 1. vidusskolas 7.b klases, Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.b klases un Pāvilostas vidusskolas 8 klases skolēni 19. aprīlī piedalīsies LKA un SEB bankas izglītojošās aktivitātēs SEB finanšu centrā Valdlaučos. lasīt vairāk


Piektdiena 13/04/2018

2018.gada 12. aprīlī Ministru kabinetā notika Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā Ministru prezidents M.Kučinskis paziņoja, ka maija mēnesī plānotajā NTSP sēdē beidzot tiks skatīti Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aktualizētie jautājumi par finansējumu zinātnei. lasīt vairāk


Ceturtdiena 05/04/2018

2018.gada 5.aprīlī Rīgā, VEF Kultūras pilī notika Fonda Nāc līdzās! organizētais integratīvā mākslas festivāla Nāc līdzās! lielkoncerts “Es puķe Latvijas dārzā”. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) īpaši lepojas ar savu arodbiedrības biedru pārstāvēto izglītības iestāžu izglītojamo sniegumu lielkoncertā. lasīt vairāk


Trešdiena 04/04/2018

Ar 2018.gada 16.aprīli stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem noteiktas sociālās garantijas pedagogiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepriekš neatlaidīgi bija aicinājusi visus Saeimas deputātus izskatīt arodbiedrības izstrādātos priekšlikumus par sociālo garantiju nodrošināšanu arī pedagogiem. Jautājums par sociālo garantiju nodrošināšanu līdz šim nebija nostiprināts normatīvajos aktos jau gandrīz 10 gadus. Arodbiedrība izsaka pateicību, ka beidzot ir pieņemti atbildīgi lēmumi, lai arī pedagogiem turpmāk būtu tiesības saņemt sociālās garantijas. lasīt vairāk

Jaunākās aktualitātes
Personas datu aizsardzība un vispārīgā datu aizsardzības regula
Otrdiena 24/04/2018
Ar 2018.gada 25.maiju tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Regulas spēkā stāšanās nekādā veidā nekavē arodbiedrības tiesību un funkciju pildīšanu. Personu datu apstrāde uz pušu vienošanās pamata, ko šobrīd veic arodbiedrība, ir tiesiska gan pamatojoties uz pašlaik spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu (spēkā no 20.04.2000.), gan to atļauj Vispārīgā datu aizsardzības regula. lasīt vairāk

MK tiek apstiprināta sociālā atbalsta programma pedagogiem
Otrdiena 17/04/2018
2018.gada 17.aprīlī MK sēdē tika apstiprināta sociālā atbalsta programma pedagogiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudēs darbu. Pēc LIZDA centieniem nostiprināt normatīvajos aktos sociālā atbalsta programmu pedagogiem pirmspensijas vecumā, kuri zaudēs darbu izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ir izdevies panākt, ka MK ir pieņemti noteikumi par kārtību, kādā valsts piešķirs sociālo palīdzību pedagogiem, kuri zaudēs darbu. lasīt vairāk

LIZDA piedalās Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības Augstākās izglītības un zinātnes patstāvīgās komitejas sanāksmē
Pirmdiena 16/04/2018
2018. gada 9. un 10. aprīlī notika Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) Augstākās izglītības un zinātnes patstāvīgās komitejas (HERSC) sanāksme Briselē, kurā piedalījās pārstāvji no 23 ES valstīm t.sk. Latvijas. HERSC pārstāvji tika informēti par augstākās izglītības un zinātnes aktualitātēm, Eiropas Studentu apvienības viceprezidente Caroline Sundberg informēja par studējošo skatījumu - Boloņas procesa nākotne, Eiropas Komisijas pārstāve Nadia Manzoni uzstājās ar referātu par augstskolu absolventu darba gaitu apzināšanu. Sanāksmes laikā tika iniciētas diskusijas un norisinājās darbs grupās par jautājumiem, kas attiecas uz augstskolu personāla mobilitāti, un augstskolu pedagoga un pētnieka statusu un profesijas atzīšanu. lasīt vairāk

LIZDA ar panākumiem pārstāv biedra intereses tiesā
Piektdiena 06/04/2018
Limbažu novada dome 2017.gada 26.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amata vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”. Ar 01.01.2018. domes lēmumu nolemts palielināt apkopjamās teritorijas platības izglītības iestāžu sētniekiem, kas atbilstu vienai darba slodzei, kas tiek pamatots ar pienākumu nodrošināt efektīvu darbību, racionāli izmantot pašvaldības finanšu līdzekļus. Pēc arodbiedrības biedra un prasītāja D.K. lūguma, darbinieka intereses tiesā pārstāvēja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības juriskonsulte B.Fricsone. lasīt vairāk

Atlaides LIZDA biedriem aprīlī
Otrdiena 03/04/2018
Ikviens arodbiedrības biedrs, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti, pie sadarbības partneriem visā Latvijā var saņemt izdevīgas atlaides grāmatām un presei, kursiem, teātra izrādēm, tūrisma pakalpojumiem, kancelejas precēm, biroja un sadzīves tehnikai, apģērbiem, ķīmiskai tīrīšanai, skaistumkopšanai, optikai, medikamentiem, ārstu konsultācijām, ēdināšanas pakalpojumiem, pārtikas produktiem, precēm dārzam un saimniecībai, mēbelēm, traukiem, sporta precēm, foto, ziediem, dāvanām, u.c lasīt vairāk