Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas


 1. Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
 2. Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
 3. Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
 4. Kā Jūs vērtējat jauno pedagogu algu paaugstināšanas grafiku?
 5. Kā Jūs vērtējat Jūsu izglītības iestādes vadītāja sadarbību ar arodbiedrību?
 6. Vai Tu zināji, ka ES struktūrfondu investīcijas augstākajā izglītībā līdz 2020. g. paredz, ka vairāk
 7. Kāds atbalsts pedagogiem šobrīd ir visvairāk nepieciešams?
 8. Vai Jūs zinājāt, ka no 2017. gada 1. decembra pedagogiem ir tiesības pieteikties savas profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai?
 9. Vai Jūs iesniedzāt savus priekšlikumus un vērtējumu par jauno mācību saturu?
 10. Vai Jūsu izglītības iestādē tiek ievērotas pedagogu tiesības?
 11. Vai pedagoģiskā izglītība, ko šobrīd piedāvā augstākās izglītības iestādes Latvijā, nodrošina pedagogus ar visām darbam nepieciešamajām kompetencēm?
 12. Kādai būtu jābūt jaunajai pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kārtībai?
 13. Kas jūs motivētu mainīt pieeju mācību procesa organizācijai atbilstoši jaunajam kompetencēs balstītajam saturam?
 14. Vai Jūsu pašvaldībā tiek nodrošinātas sociālās garantijas pedagogiem?
 15. Vai šogad Jūsu izglītības iestādē ir pievienojies jauns kolēģis vecumā līdz 30 gadiem?
 16. Vai Pasaules skolotāju diena, kura tiek atzīmēta 5.oktobrī, Latvijā tiek pietiekami popularizēta?
 17. Vai jaunais pedagogu atalgojuma modelis, Jūsuprāt, sniegs cerētos rezultātus?
 18. Vai būtu jāpagarina mācību gads?
 19. Vai iesniedzat gada ienākumu deklarāciju iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas saņemšanai?
 20. Vai Tu atbalstītu ideju par regulārām skolēnu vizuālo darbu izstādēm LIZDA telpās?
 21. Vai Jūsu izglītības/zinātnes iestādē ir izveidojušās Ziemassvētku tradīcijas?
 22. Vai Mārītei Seilei būtu jāturpina darbs kā Izglītības un zinātnes ministrei?
 23. Vai Jūsu izglītības/zinātnes iestādē ir izveidojušās Ziemassvētku tradīcijas?
 24. Vai, jūsuprāt, streiks ir veicinājis sabiedrības izpratni par problēmām izglītībā un zinātnē?
 25. Ko Tev nozīmē brīdinājuma streiks 27.novembrī?
 26. Kā vērtējat pedagogu profesionālās pilnveides kursu saturu?
 27. Vai 5.oktobris ir sabiedrībā novērtēts datums?
 28. Pedagog, ar kādām emocijām Tu sagaidi jauno mācību gadu?
 29. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes (1. - 5.):
 30. Pedagog, kā Tu šovasar pavadīsi savu atvaļinājumu?
 31. Vai Tu atbalsti pedagogu algu jaunā modeļa ieviešanu, ja IZM saskaņos algu paaugstināšanas grafiku?
 32. Lūdzu novērtē arodbiedrības darbu pēdējo piecu gadu laikā (2010-2015)!
 33. Pedagog, vai Tu atbalsti IZM izstrādāto Pedagogu darba samaksas noteikumu projektu?
 34. Vai pedagogu darba samaksas jaunajā modelī ir jānosaka maksimālais skolēnu skaits klasē?
 35. Vai esi gatavs 1 dienas brīdinājuma streikam maijā? Modelis joprojām neskaidrs, ieviešanas termiņi nemainās.
 36. Pedagog, vai Tu esi konceptuāli informēts par IZM plānoto darba samaksas jauno modeli?
 37. Straujumas valdībai aprit 100 dienas. Kā Tu vērtē tās līdzšinējo darbu izglītības un zinātnes jomā?
 38. Vai ir jānosaka minimālais skolēnu skaits 10.klases atvēršanai, lai sakārtotu vidusskolu tīklu?
 39. Vai Tu tici Seiles solījumam līdz 1.jūlijam izstrādāt jaunu, godīgu pedagogu darba samaksas modeli?
 40. Vai Tu atbalsti IZM ierosinājumu publiskot pedagogiem izmaksāto atalgojumu, norādot vārdus, amatus, summas?
 41. Pedagog, kad Tu būtu gatavs streikot, lai panāktu papildus finansējumu darba samaksai?
 42. Vai Tu atbalsti Mārīti Seili izglītības un zinātnes ministra amatā?
 43. Pedagog, vai šajā mācību gadā Tavā maciņā ir parādījies algas pielikums?
 44. Par kuru politisko spēku 4.oktobrī balsosiet 12. Saeimas vēlēšanās?
 45. Vai Tu tici IZM spējām šovasar valdībā izcīnīt papildu finansējumu izglītībai un zinātnei?
 46. Straujumas valdībai 1.maijā apritēja 100 dienas. Kā Tu vērtē tās līdzšinējo darbību izglītības jomā?
 47. Pedagog, kuram no apgalvojumiem Tu piekrīti? Latvijā ir:
 48. Vai Tu tici IZM solījumam līdz 1.augustam izstrādāt jaunu pedagogu samaksas finansēšanas modeli?
 49. Vai Tu atbalsti Inu Druvieti (partija "Vienotība") izglītības un zinātnes ministra amatā?
 50. Kura ir pati svarīgākā iezīme, kam obligāti jāpiemīt nākamajam izglītības un zinātnes ministram?
 51. Pedagog, vai šajā mācību gadā Tavā maciņā ir parādījies algas pielikums?
 52. Vai Tu būtu gatavs streikot, lai panāktu LIZDA prasību izpildi?
 53. Vai Tavā izglītības iestādē darba apstākļi ir pedagogam draudzīgi?
 54. Kādā LIZDA protesta aktivitātē rudenī Tu būtu gatavs iesaistīties?
 55. Vjačeslavam Dombrovskim aprit 100 dienas ministra amatā. Kā Tu vērtē viņa līdzšinējo darbību?
 56. Kā Tu šovasar pavadi savu atvaļinājumu?
 57. Vai Tu tici krasām politiskām pārmaiņām Latvijā pēc pašvaldību vēlēšanām?
 58. Vai Tu atbalsti Vjačeslavu Dombrovski izglītības un zinātnes ministra amatā?
 59. Pedagog, ko Tu sagaidi no LIZDA un IZM vadības tikšanās 8.maijā?
 60. Vai Tu tici IZM spējām aizstāvēt izglītības un zinātnes darbinieku intereses valdībā?
 61. IZM nepilda Sadarbības memorandu. Kādu LIZDA protesta aktivitāti Tu atbalsti?
 62. Kādu Latvijas mazo lauku skolu nākotni Tu atbalsti?
 63. Pedagog, vai Tu atbalsti ieceri par bērnu mācībām pamatskolas 1.klasē jau no 6 gadu vecuma?
 64. Vai Tavā darba vietā ir noslēgts darba koplīgums?
 65. Vai šobrīd Latvijā notiek pārmaiņas izglītībā un zinātnē?
 66. Kuru no pedagogu darba samaksas paaugstināšanas variantiem Tu atbalsti? http://ej.uz/varianti
 67. Vai tu atbalsti minimālo stundu skaita noteikšanu pamatizglītības standartā? http://ej.uz/vss1078
 68. Vai IZM veiktā studiju programmu pārvērtēšana var būt par pamatu ministra demisijas pieprasīšanai?
 69. Pedagog, vai tev ir bijusi saskarsme ar vardarbību no skolēnu un vecāku puses, kas vērsta pret tevi?
 70. Pedagog, vai šajā mācību gadā tavā maciņā ir parādījies algas pielikums?
 71. Kā tu šogad kopā ar kolēģiem atzīmēji Pasaules Skolotāju dienu?
 72. Vai šogad tavam darba kolektīvam skolā ir pievienojies jauns kolēģis vecumā līdz 30 gadiem?
 73. Pedagog, lūdzu novērtē savus šā brīža darba apstākļus!
 74. Vai Tu šogad piedalīsies LIZDA akcijā "Skolas diena"?
 75. Pedagog, cik Tev izmaksā darbam nepieciešamo mācību materiālu iegāde?
 76. Kā Tu šovasar pavadi savu atvaļinājumu?
 77. Vai Tu atbalsti LIZDA priekšlikumu iekļaušanu sadarbības memorandā? http://ej.uz/MemPlus
 78. Vai Tu atbalsti Ķīļa piedāvātā sadarbības memoranda redakciju? http://ej.uz/SadMem
 79. Vai Tu tici, ka LIZDA un IZM izdosies rast konstruktīvu sociālo dialogu par pedagogu atalgojumu?
 80. Pedagog, vai Tu būtu gatavs maija beigās/jūnija sākumā piedalīties protesta gājienā Rīgā?
 81. Roberts Ķīlis apgalvo, ka atalgojuma paaugstināšana visiem pedagogiem ir bezjēdzīga. Kā Tu to vērtē?
 82. Vai Tu nosūtīji savu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām valdībai? http://ej.uz/EsAtbalstu
 83. Pedagog, vai valsts novērtē Tavu profesiju, atbilstoši tās izvirzītajām kvalifikācijas prasībām?
 84. Vai Tavā darba vietā ir izveidots arodbiedrības informācijas stends?
 85. Vai Tu izteici protestu PRET pensionēšanās vecuma paaugstināšanu? http://ej.uz/PRET2014
 86. Dombrovska trešajai valdībai aprit 100 dienas. Novērtē valdības līdzšinējo darbību izglītības un zinātnes jomā!
 87. Kam izglītības un zinātnes nozarē Tu šobrīd uzticies visvairāk?
 88. Pedagog, vai Tev darba attiecībās ir bijusi saskarsme ar mobingu?
 89. Vai Tu atbalsti Roberta Ķīļa ieceri par skolu direktoru iecelšanu uz laiku (terminēto līgumu ieviešanu)?
 90. Vai būtu jāpagarina mācību gads?
 91. Kā izmainījusies Tava darba samaksa kopš finansēšanas modeļa "Nauda seko skolēnam" ieviešanas?
 92. Kādās arodbiedrības rīkotās interešu aizstāvības aktivitātēs Tu esi gatavs/-a iesaistīties?
 93. Vai Roberts Ķīlis ir piemērotākais izglītības un zinātnes ministrs?
 94. Vai Tu atbalsti arodbiedrības akciju "Skolas diena"? (www.skolasdiena.lv)
 95. Novērtē līdzšinējā izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka (ZZS) darbu!
 96. Kādai būtu jābūt nākamā izglītības un zinātnes ministra politiskajai piederībai?
 97. Vai jaunā sasaukuma Saeima būs labāka par iepriekšējo?
 98. Ko Tu domā par politiķu pirmsvēlēšanu solījumiem?
 99. Par kuru politisko spēku balsosiet 11.Saeimas vēlēšanās?
 100. Vai Tu atbalsti LIZDA priekšlikumu atcelt vispārējās izglītības iestāžu akreditāciju?
 101. Vai arodbiedrībai pirms 11. Saeimas vēlēšanām ir jānoslēdz vienošanās ar politiskām partijām?
 102. Vai Tu atbalsti A.Bērziņa, R.Broka ieceri par pāreju uz vidējās izglītības ieguvi 11 gados?
 103. Kā Tu šovasar pavadi savu atvaļinājumu?
 104. Vai Tu tici krasām politiskām pārmaiņām Latvijā, ja tiks atlaista 10.Saeima?
 105. Vai Tu izmanto arodbiedrības sadarbības partneru piedāvātās atlaides precēm un pakalpojumiem?
 106. Vai Tu atbalsti prezidenta Valda Zatlera rosināto Saeimas atlaišanu?
 107. Vai akreditācija ir vajadzīgs un skolas attīstībai lietderīgs process?
 108. Cik bieži pedagogiem vajadzētu padziļināt zināšanas profesionālās pilnveides kursos?
 109. Vai vajadzētu noteikt pašvaldībām mērķdotāciju pedagogu atalgojumam pārdales procentu?
 110. Ja Tu nonāktu problēmās ar darba devēju, kam Tu uzticētos visvairāk?
 111. Vai šobrīd Latvijā tiek veiktas strukturālās reformas izglītībā?
 112. Vai Tu būtu gatavs kļūt par brīvprātīgo palīgu sava bērna skolotājam?
 113. Kā Tu vērtē laikraksta "DIENA" projektu "Slepenie aģenti skolās"?
 114. Vai arodbiedrība Tev ir palīdzējusi darba tiesisko problēmu risināšanā?
 115. Novērtē kā LIZDA veic savu biedru interešu aizstāvību!
 116. Šonedēļ Dombrovska valdībai aprit 100 dienas. Novērtē tās līdzšinējo darbību izglītības jomā!
 117. Kuram no apgalvojumiem par administratīvajiem šķēršļiem izglītībā Tu piekrīti?
 118. Ko Tu domā par LIZDA avīzi „Pietura”?
 119. Skolotāj, vai Tu atbalsti veselības darbinieku vēlmi atlaist 10. Saeimu?
 120. Kur Tu svinēsi svētkus?
 121. Vai Tu piekrīti uzņēmējiem, ka izglītībā vēl var ietaupīt 30,3 miljonus latu?
 122. Vai Tu atbalsti Tautas sapulci 09.12.2010. Eplanādē?
 123. Vai Tu, kā arodbiedrības biedrs, vēlies sev bezmaksas e-pastu mājas lapā www.lizda.lv?
 124. Skolotāj, vai Tu būtu gatavs pāriet uz 40 stundu darba nedēļu?
 125. Vai Rolands Broks ir piemērotākais Izglītības un zinātnes ministrs?
 126. Kura ir pati svarīgākā īpašība, kam obligāti jāpiemīt nākamajam Izglītības un zinātnes ministram?
 127. Vai pedagogam drīkst piešķirt gada prēmiju, ja gada beigās iestādē ir radusies atalgojumu ekonomija?
 128. Darbiniekam noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Vai atlaišanas dienā viņam pienākas pabalsts?
 129. Kā Tu vērtē jauno LIZDA mājas lapu?