Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Ko Tev nozīmē brīdinājuma streiks 27.novembrī?
1144,819,525,184,110
1. Grūti pateikt41.12 % (1144)
2. Visi iepriekš minētie varianti29.44 % (819)
3. Streikošu,jo valdībai un sabiedrībai jāmaina nievājošā attieksme pret izglītību un zinātni18.87 % (525)
4. Streikošu, lai tiktu ņemti vērā LIZDA iebildumi un prasības6.61 % (184)
5. Streikošu, lai solidarizētos ar izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem3.95 % (110)