Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
51,48,39,15,11,5,3,2,1,0
1. Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)29.14 % (51)
2. Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)27.43 % (48)
3. Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)22.29 % (39)
4. Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)8.57 % (15)
5. Nodarbinātība (darba slodze)6.29 % (11)
6. Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)2.86 % (5)
7. Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)1.71 % (3)
8. Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)1.14 % (2)
9. Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)0.57 % (1)
10. Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)0 % (0)