Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aptaujas

Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
13,11,6,4,1,1,1,1,0,0
1. Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)34.21 % (13)
2. Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)28.95 % (11)
3. Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)15.79 % (6)
4. Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)10.53 % (4)
5. Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)2.63 % (1)
6. Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)2.63 % (1)
7. Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)2.63 % (1)
8. Nodarbinātība (darba slodze)2.63 % (1)
9. Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)0 % (0)
10. Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)0 % (0)